نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران محلات / نیم ور

نمایشگاه-بین-المللی-سنگ-ایران-محلات-نیمور نمایشگاه-بین-المللی-سنگ-ایران-محلات-نیمور

نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران

نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران

محلات / نیم ور


زمان: ۲۴ الی ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۵
مکان: سایت جدید نمایشگاه سنگ محلات / نیم ور
زمان بازدید: ۱۵:۳۰ الی ۲۱:۳۰


نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
  • نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
  • نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
  • نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
  • نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

مشارکت کنندگان 1394

نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران

300 مشارکت کننده

مشارکت کننده داخلی:270
مشارکت کننده خارجی:30
50% رشد نسبت به سال گذشته

اطلاعات برای بازدید کنندگان

رویداد های مهم 1394

نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران

  • فرآوری سنگ
  • طراحی و ماشین آلات
  • مواد مصرفی
  • سنگ خام

افتتاح نمایشگاه با حضور معاونت محترم معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر سرقینی

رونمایی از بزرگترین سالن نمایش سنگ خام کشور، 7000 تن سنگ خام از 96 معدن کشور

رشد 300 درصدی فضای نمایشگاه و حضور 50 درصدی مشارکت کنندگان از بخش سنگ فرآوری شده و خام

اطلاعات برای غرفه داران

بازدید کنندگان 1394

نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران

24100 نفر

بازدید کننده داخلی:21000 نفر
بازدید کننده خارجی:3100 نفر
33% رشد نسبت به سال گذشته

اطلاعات برای بازدید کنندگان