• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، مصطفی آمره مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در اولین میز سنگ کشور که در حاشیه نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در محلات برگزار شد، خواستار عارضه یابی صادرات سنگ با توجه به تشکیل کنسرسیوم های صادراتی در سال های گذشته شد و گفت: در سه سال گذشته با وجود برگزاری کنسرسیوم های صادراتی در امر صادرات موفق عمل نکرده ایم و باید در این خصوص عاضه یابی صورت گیرد. شرکت های مدیریت صادرات می توانند در این خصوص راهگشا باشند به شرطی که تنها در یک حوزه فقط فعالیت کنند.

    وی در ادامه با اشاره به شرکت های فراوری سنگ گفت: حدود ۹۰ درصد شرکت های فرآوری شرکت های کوچکی هستند که قابلیت صادرات ندارند و جهت بروز رسانی دستگاه های خود دچار مشکل هستند بنابراین از ظرفیت کامل در این خصوص نمی توانند استفاده کنند.

    آمره از آمادگی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در جهت کمک به صادرکنندگان خبر داد و افزود: این شرکت با برگزاری دوره های مختلف و ایجاد مرکز تخصصی و کلینیک سنگ های ساختمانی با کمک انجمن های سنگ گامهای مهمی در زمینه رفع موانع صادرات برداشته و همچنین آمادگی لازم جهت تامین هزینه های شرکت در نمایشگاه های خارجی و ایجاد غرفه دراین نمایشگاه ها را دارد.

    در حاشیه این جلسه افراد شرکت کننده در اولین میز تخصصی سنگ کشور سوالهای خود را از مسئولین پرسیده و نقطه نظرات خود را بیان کردند، همچنین در این جلسه مقرر شد که کارگروه ها و کمیته های مورد نظر ایجاد و فعالیت خود را آغاز کنند.

    • ایسنا