آمار و ارقام

مشارکت کنندگان ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران

۳۵۰ مشارکت کننده

مشارکت کننده داخلی:۳۱۵
مشارکت کننده خارجی:۳۵
۱۵% رشد نسبت به سال گذشته

اطلاعات برای بازدید کنندگان

رویداد های مهم ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران

  • فرآوری سنگ
  • طراحی و ماشین آلات
  • مواد مصرفی
  • سنگ خام

افتتاح نمایشگاه با حضور وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای نعمت زاده

رونمایی از بزرگترین سالن نمایش سنگ خام کشور، ۸۰۰۰ تن سنگ خام از ۱۳۰ معدن کشور

رشد ۳۲ درصدی فضای نمایشگاه و حضور ۴۸ درصدی مشارکت کنندگان از بخش سنگ فرآوری شده و خام

اطلاعات برای غرفه داران

بازدید کنندگان ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران

۳۰۷۶۴ نفر

بازدید کننده داخلی:۳۰۰۰۰ نفر
بازدید کننده خارجی:۷۶۴ نفر
۳۱% رشد نسبت به سال گذشته

اطلاعات برای بازدید کنندگان