• وزیر صنعت ، معدن و تجارت دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه منعقد شده بین این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه در زمینه برنامه ریزی تولید و اشتغال را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.

   به گزارش شاتا این تفاهم نامه با موضوع برنامه تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن آذرماه سال جاری بین این دو دستگاه اجرایی امضا شد .

  براساس این تفاهم نامه تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد برای ۲۰۶۶ واحد و پیش بینی اشتغال برای حدود ۱۳۰ هزا رنفر و نیز برنامه توسعه واحدهای موجود (بازسازی و نوسازی) ۲۱۶۵ واحد و ایجاد فرصت شغلی به میزان ۵۱ هزار نفربرنامه ریزی شده است .

  همچنین تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی موجود و ایجاد اشتغال برای ۸۷ هزارو ۴۲۹ نفر پیش بینی شده است .

  بر اساس این تفاهم نامه، یارانه پیش بینی شده ازمحل منابع داخلی بانکها و منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۵۰ درصد برای تکمیل طرح های نیمه تمام ۳ هزارو ۱۸۴ میلیارد ریال ، باز سازی و نوسازی ۵ هزا ر و ۵۷۷ میلیارد ریال و سرمایه در گردش یک هزا رو ۴۵۰ میلیار ریال بوده است .

  همچنین در این تفاهم نامه پیش بینی شد ۴۰ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال تسهیلات به طرح های نیمه تمام ، ۷۰ هزارو ۴۳۵ میلیارد ریال به بازسازی و نوسازی و ۹۰ هزا رو ۶۴۶ میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش واحد های صنعتی اختصاص یابد .

  در این طرح بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، صنعت و معدن ،‌سپه ، صادرات ، پست بانک ، رفاه کارگران ، کشاورزی ، توسعه تعاون و اینده مشارکت می کنند.