• اصغر خلج عضو هیات مدیره انجمن صنفی سنگبران محلات در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: صحبت هایی که مسئولین و کارشناسان در مورد برطرف کردن رکود انجام می دهند صحبتهای بسیار خوبی است اما تمامی این صحبتها تئوری است و زمانی با ارزش می شوند که به مرحله عمل درآیند و رکود حاکم بر صنعت سنگ را برطرف کنند.

  وی افزود: برای حضور در بازارهای جهانی به تولید انبوه در صنعت سنگ نیازمندهستیم. باید قدرت این را داشته باشیم که سفارش های مشتریان را تامین کنیم و به موقع به دست آنها برسانیم. این مهمترین مولفه در بحث صادرات است که اگر رعایت نشود به هیچ وجه نمی توان به اقدامات بعدی فکر کرد.

  وی ادامه داد: معدندارانی که خودشان کارخانه دارند بهتر از کسانی که فقط کارخانه سنگبری دارند می توانند در بازارهای جهانی حضور داشته باشند چون معدنداران مشکل تامین مواد اولیه را ندارند و با نوسانات قیمت که در سنگ کوپ وجود دارد مواجه نیستند.

  عضو هیات مدیره انجمن صنفی سنگبران محلات خاطر نشان کرد: وجود قوانین ثابت و بلند مدت در تجارت خارجی بسیار لازم و ضروری است. با قوانین متغییر و بی ثبات نمی توان در بازارهای جهانی حضور پیدا کرد.

  وی افزود: تاجری که با تولید کننده ایرانی قرارداد می بندد ممکن است کارش یک سال یا دو سال طول بکشد و نمی توان هر روز وی و تولید کننده ایرانی را با مشکلات قانونی جدیدی مواجه کرد.

  خلج گفت: ثبات در قوانین تجاری و صلح و امنیت از مولفه های اساسی تجارت خارجی هستند که با تکیه بر آنها می توان به تدریج اعتماد مشتریان خارجی را جلب و با آنها به عنوان مشتریان ثابت سنگ ایران کار کرد.

  وی تصریح کرد: در حال حاضر صدور مجوز برای احداث کارخانه سنگبری به راحتی انجام می شود و بسیاری از مواردی که در این بحث بسیار لازم و ضروری است مورد توجه قرار نمی گیرد. در برخی موارد تعداد کارخانه هایی که در یک شهر وجود دارند بسیار بیشتر از ظرفیت های موجود در آن شهر است. زیاد بودن تعداد کارخانه های باعث می شود که این واحدها برای تهیه مواد اولیه و سنگ کوپ خود دچار مشکل شوند.