• حسین محمودی فعال با سابقه صنعت معدن و سنگ در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: طبق مدارک موجود، در سال ۱۳۸۰ کارشناسان سازمان صنعت معدن و تجارت محدوده معدنی من را در منطقه دره بخاری تعیین و مصوب کردند. مدت هشت سال روی آن محدوده مشخص شده کاروهزینه کردم. پس از هشت سال که پروانه فعالیت من نیاز به تمدید داشت به سازمان صمت مراجعه و درخواست تمدید کردم؛ گفتند: معدن دوباره باید نقطه گذاری شود.

    وی افزود: بعد از نقطه گذاری مجدد حدودا ۲۶۰ متر از محدوده معدنی که در اختیار من بود سهوا یا عمدا کسر شد. این در حالی است که من برای این محدوده معدنی و در مدت هشت سال هزینه های بسیار زیادی را متقبل شده بودم و تقریبا بهترین منقطه معدنی من به شمار می آمد. پس از کسر این محدوده معدنی به من اعلام کردند که این محدوه باید تا اطلاع ثانوی تعطیل شود.

    وی تصریح کرد: از سال ۸۸ تاکنون دنبال جواب هستم که چرا این اتفاق در این معدن افتاده است اما هیچ جواب روشنی دریافت نکرده ام. مهمترین تقاضای من از مسئولین این است که اقدامات لازم برای الحاق این محدوده معدنی را فراهم کنند. در این زمینه بارها و بارها به سازمانهای مربوطه و وزارت خانه مراجعه کردم ولی تاکنون نتوانسته ام جواب روشنی دراین زمینه دریافت کنم.

    وی تصریح کرد: برخی مسئولین همیشه و درهمه حال از کارآفرینی و ایجاد اشتغال صحبت می کنند اما من برای حل شدن این موضوع حدودا ده سال است که دارم دوندگی می کنم اما به نتیجه نرسیده ام. آیا این رفتار که برخی مسئولین مشکل من را به عنوان یک تولیدکننده و کارآفرین برای مدت ده سال بی جواب بگذارند با فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم مطابقت دارد؟