• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، شنیده ها حاکی از آن است برخی افرادی که در گمرک بندرعباس مستقر هستند توانایی های لازم برای تشخیص سنگ تراورتن و مرمریت را ندارند و به همین دلیل سنگ های تراورتن و مرمریت هایی که برای صادرات به این بندر ارسال می شوند را برای تشخیص به آزمایشگاه می فرستند. این مساله باعث شده وقت افرادی که در صادرات این دو نوع سنگ فعالیت دارند به میزان قابل توجهی تلف شود.

    طبق شنیده ها؛ مساله دیگری که باعث رنجش خاطر صادرکنندگان سنگ ایران شده عدم رعایت قیمت های پایه جدید صادراتی سنگ است. این صادرکنندگان معتقدند علیرغم اینکه معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب دکتر جعفر سرقینی به صراحت قیمت های پایه صادراتی جدید را به گمرک اعلام کرده، گمرک هنوز بر مبنای قیمت های پایه صادراتی قبلی فعالیت های خود را انجام می دهد و بر مبنای همان قیمت ها عوارض دریافت می کند.