• محسن میرزایی عضوهیات مدیره انجمن سنگ ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: در انجمن سنگ ایران اقدامات لازم برای تشکیل «انجمن ملی سنگ ایران» انجام شده است. در این انجمن ملی، نمایندگان تمامی استانهای سنگی کشور حضور خواهند داشت و این انجمن زیر نظراتاق بازرگانی فعالیت خواهد کرد.

  وی افزود: تمامی افرادی که می خواهند عضو این انجمن باشند یا باید عضو اتاق بازرگانی ایران باشند یا کارت بازرگانی داشته باشند. مهمترین دلیل تشکیل این انجمن فراهم کردن بسترهای لازم برای افزایش صادرات سنگ ایران و برقراری ارتباطات بیشتر تجار و بازرگانان با صنعتگران حوزه سنگ ایران است.

  وی ادامه داد: مهمترین تفاوت «انجمن ملی سنگ ایران» با دیگر انجمن های فعال در حوزه سنگ، فعالیت این انجمن زیر نظر اتاق بازرگانی ایران است.

  وی تصریح کرد: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت اعتقاد راسخ به حمایت وتقویت بخش خصوصی کشور دارد و ما با تشکیل این انجمن می توانیم به عنوان بازوی قوی و قدرتمند این وزارت خانه در حوزه صنعت سنگ، اقدامات لازم برای برطرف کردن مشکلات و افزایش صادرات را انجام دهیم.

  وی گفت: واگذاری میزسنگ کشور به استان مرکزی اقدامی بسیار خوب و موثر است. برای اینکه میز سنگ کشور بتواند اهداف مورد نظر را با قدرت هر چه تمامتر به پیش ببرد لازم است از ظرفیت های تمامی استانهای سنگی کشور استفاده کند و مشورت های تمامی فعالان صادراتی سنگ کشور را مورد توجه قرار دهد.

  وی تاکید کرد: در حال حاضر برخی معادن کوچک در کشور به دلیل مشکلات موجود به حالت نیمه فعال یا تعطیل درآمده اند. یکی از مهمترین مسائلی که می تواند درمیز سنگ کشور و انجمن ملی صنعت سنگ ایران مطرح شود، فعال کردن معادن نیمه فعال یا تعطیل است.

  وی در پایان گفت: برای تشکیل «انجمن ملی صنعت سنگ ایران» لازم است اول در تمامی استانهای سنگی کشور انجمن سنگ تشکیل شود و این انجمن ها نمایندگان خود را به انجمن ملی صنعت سنگ ایران معرفی کنند. انجمن صنعت سنگ استان مرکزی در تاریخ ۲۱خرداد ماه سال جاری تشکیل شده و اعضاء هیات مدیره آن معرفی شده اند.