• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، در راستای احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس، تاکنون ۲۸ درخواست برای حضور و مشارکت در سرمایه گذاری معادن کوچک مقیاس از سوی متقاضیان داده شده که ۱۱ مورد آن به صورت توافق نهایی منعقد و امضا شده است. از این تعداد، ۲ سرمایه گذار خارجی نیز از کشور استرالیا و اکراین حضور دارند.

    همچنین ۴ تفاهم نامه پژوهشی با دانشگاه ها و مرکز پژوهشی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در حال نهایی شدن است که هدف آن توسعه فرآوری و پایلوت های سیار، بررسی پژوهشی بازار و هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی نیاز محور در راستای تقویت و توسعه معادن کوچک مقیاس و استفاده از فرصت های دانشگاهی با تعریف پروژه های نیاز محور است.

    در این زمینه، بررسی های آماری و هماهنگی با ۵ استان کشور با تکیه بر مناطق کمتر توسعه یافته و دارای پتانسیل معدنی انجام شده است. همچنین، پردازش اطلاعات مکانی و اولویت بندی به منظور معرفی محدوده های مستعد به سرمایه گذاران در حال بررسی و کارشناسی است که به محض آماده شدن نتایج، معرفی این محدوده ها به متقاضیان سرمایه گذاری انجام خواهد شد.

    علاوه بر این، ۳ استان دیگر در حال هماهنگی اولیه برای دریافت آمار و اطلاعات اولیه است.

    بنا به این گزارش، در نقشه راه معدن «بند ۴۸ راهبرد ۴ » بر شفاف سازی حمایت های دولت از معادن کوچک مقیاس تاکید شده است که حاکی از توجه ویژه به این بخش به عنوان موتور محرک توسعه و اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

    • ایلنا