• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، دبیر انجمن سنگ ایران گفت: جمهوری اسلامی همواره در شمار کشورهای شاخص تولید کننده سنگ تزئینی ونما محسوب می شود و بازار کشورهای همسایه و اروپا همچنان از متقاضیان تولیدات این بخش هستند.

    «احمد شریفی» اضافه کرد: سالیانه بطور متوسط ۱۰ میلیون مترمربع صادرات سنگ ایران است و تعداد ۶ هزار واحد فرآوری در این بخش فعالیت دارند. براساس آمار تجارت خارجی در بخش معدن وصنایع معدنی در ۹ ماهه امسال چهار میلیون و ۵۳۶ هزار و ۲۳۷ تن انواع سنگ و محصولات مرتبط به ارزش بیش از ۲۷۵.۶ میلیون دلار صادر شد. همچنین در این مدت، ۳۵ هزار و ۶۴۳ تن واردات انواع سنگ و محصولات مرتبط انجام شد که ارزش آن به ۳۶ میلیون دلار رسید و نسبت به ۹ ماهه پارسال از نظر وزن وارزش به ترتیب ۵۷ و ۳۷ درصد کاهش را ثبت کرد.

    شریفی اضافه کرد: امروز ظرفیت تولید سنگ تزئینی و نما به ۲۷ میلیون تن رسیده و میزان تولید نیز افزون بر ۱۰ میلیون تن است؛ ایران در کنار چین و ایتالیا، از کشورهای شاخص در تولید و تنوع سنگ است.

    برپایه آمار اعلام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان صادرات انواع سنگ تزئینی و نما در سال گذشته ۷۴۹ هزار تن بود. سال ۱۳۹۵ نیز سنگ فرآوری شده صادراتی به وزن ۳۸۰ هزار تن به ارزش ۱۲۶ میلیون دلار و سنگ کار نشده ۷۵۰ هزار تن به ارزش ۱۴۷ میلیون دلار بود. اما در سال ۱۳۹۴ صادرات سنگ تزئینی فرآوری شده ۲۵۹ هزار تن به ارزش ۸۷ میلیون دلار بود؛ همچنین ۵۰۸ هزار تن سنگ کار نشده به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار صادر شد. شورای سیاستگذاری سنگ کشور هدف نهایی صادرات در این بخش را برای یک دوره پنج ساله دستیابی به ارزش ۲ میلیارد دلار اعلام کرده است.

    به گفته دبیر انجمن سنگ ایران، شمار معادن سنگ فعال بیش از یک هزار معدن است که از این رقم حدود ۲۰ درصد در زمینه صادرات فعالیت دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش های خود، شمار معادن فعال در سال گذشته را افزون بر سه هزار و ۳۰۰ معدن اعلام کرد که درکنار آنها ۲ هزار و ۲۰۰ معدن نیز در حال تجهیز و غیرفعال بودند. میزان استخراج مواد معدنی سالیانه حدود ۳۹۰ تا ۴۰۰ میلیون تن است که از این رقم بیش از ۶۰ درصد مربوط به مصالح ساختمانی است.

    • ایرنا