• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، رضا ملکی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات گفت: مجوز بهره برداری دائمی نمایشگاه بین المللی سنگ محلات روز گذشته از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صادر شد.

    وی افزود: عملیات رتبه بندی و ارزیابی نمایشگاه ملی سنگ محلات – نیم ور آبانماه سال جاری در دست بررسی تیم ارزیاب قرار گرفت و این تیم با استقرار در محل نمایشگاه سنگ به بررسی وضعیت موجود این نمایشگاه پرداختند.

    وی با بیان اینکه طرح ارزیابی و رتبه بندی مراکز نمایشگاهی به منظور ارتقای جایگاه نمایشگاه های کشور به نمایشگاه های بین المللی از تابستان سال جاری اجرا شده است، گفت: نمایشگاه ملی سنگ محلات با درخواست مسئولان شهرستان تحت پوشش این طرح قرار گرفت.

    وی بیان کرد: تیم ارزیاب تمامی امکانات فیزیکی، فناوری، سالن های نمایش، امور اداری، سالن همایش، فضای بسته و رو باز نمایشگاه را بررسی کرد و نتیجه ارزیابی به کمیته ای در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.

    ملکی اظهار کرد: با کسب امتیازهای ویژه و شرایط لازم، نمایشگاه سنگ محلات به نمایشگاه بین المللی ارتقا یافت.