• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران، جلسه رایزنی برای ایجاد شورای هماهنگی نمایشگاه  ها با حضور سرپرست  شرکت سهامی نمایشگاه های بین ا‌لمللی ، معاونان این شرکت و رئیس هیات مدیره انجمن نمایشگاه های ایران برگزار شد.

  بهمن حسین زاده سرپرست جدید شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در این جلسه به توجه ویژه وزیر صمت در ایجاد شورای هماهنگی برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از موازی کاری، داشتن تقویم هماهنگ نمایشگاهی در سراسر کشور و استفاده هدفمند از ظرفیت های نمایشگاهی باید هر چه زود تر شورای هماهنگی شکل بگیرد.

  وی با تاکید بر اینکه توجه به برگزاری نمایشگاه ها باید بر دو محور اشتغالزایی و سرمایه گذاری باشد تصریح کرد: فرایندها و بروکراسی های اداری که برای سرمایه گذاری ایجاد می شود بسیاری از سرمایه گذاران را دور می کند و باید فرایند ها را تسهیل کنیم، نه اینکه یک سرمایه گذار هشت ماه منتظر مجوز باشد.

  همچنین نلسون حضرتی رئیس هیئت مدیره انجمن نمایشگاه های ایران به ضرورت استفاده از فضای نمایشگاهی اشاره کرد و گفت: اهمیت فضای نمایشگاهی در خاورمیانه به حدی است که شهرداری ازمیر طی چند سال اخیر ۱۳۰ هزار متر فضای نمایشگاهی سربسته ایجاد کرده است و ما هم باید در این بین به این موضوع اهمیت ویژه ای بدهیم.

  وی اظهار داشت: ما هم در کشور ۸۳۹ هکتار فضای نمایشگاهی و ۴۰۳ هزار متر فضای سربسته نمایشگاهی داریم و در سال ۵۷۰ عنوان نمایشگاهی در کشور برگزار می شود که اگر قرار است سایت های نمایشگاهی برای بخش خصوصی و دولتی انتفاع ایجاد کنند باید پرسید جایگاه شبه سایت ها کجاست؟

  در ادامه این جلسه به جزییات مسایلی همچون جایگاه غرفه داران‌‌‌‌‌‌‌‌، میزان تاثیرگذاری برگزاری نمایشگاه ها در جذب سرمایه گذاری و موارد دیگر بحث و تبادل نظر شد.

  • تسنیم