• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، محمدرضا بهرامن در آیین افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در شهرستان محلات با اشاره به برنامه‌های انجمن سنگ اظهار داشت: انجمن سنگ یک برنامه‌ای را ارائه داده تا در یک برنامه ۵ ساله بتوانید ۲ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که این برنامه باید همکاری و هماهنگی اعضا انجام شود.

    وی افزود: ضعف ما امروز بازار و حضور در بازار است به این صورت که حضور در بازار اصولا مسیر مشخص دارد که این مقادیری است که باید پایدار باشد و تداوم پیدا کند.

    رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: روزی که رکود وجود نداشت بازار داخلی توسط ما اشباع شده بود و امروز با یک تلنگر رکود بازار ما ضعیف شده است و نمی‌توانم شرایط لازم را در این مسیر داشته باشیم.

    بهرامن بیان کرد: بخش معدن و سنگ به سبب ظرفیت خوبی که دارند بخشی هستند که نسبت بسیار معادن فلزی نیازمند کمک بیشتری هستند و باید با یک برنامه و استراتژی ویژه آن را مجدد تعریف کرده تا براساس آن بتوانیم به اهداف  ۲ میلیارد دلار صادرات سنگ کشور برسیم.

    وی ادامه داد: ما نیازمند یک تعامل بخش خصوصی در دولت هستیم تا بتوانیم بخش معدن و سنگ را فعال  کنیم و بهره بهتری از آن بخش ها ببریم.

    • تسنیم