• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، بهنام نیکفر مدیرعامل نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در گفتگویی که با «ماهنامه حجار» انجام داد تجمیع نمایشگاه های سنگ کشور در محل دائمی سنگ ایران را دستاورد مهمی در جهت تغییر روند نادرست موجود در برگزاری نمایشگاه های سنگ دانست و اظهار داشت: این تصمیم که توسط وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سال گذشته اعلام شد فرصتی را در اختیار ما قرار داد که علاوه بر تجمیع نمایشگاه های سنگ آسیب های ناشی از برگزاری چندین نمایشگاه سنگ در کشور در طی سال را بررسی کنیم و سطح کمی و کیفی برگزاری نمایشگاه را بیش از پیش ارتقاء دهیم.

  وی در ادامه گفت: حرکت در مسیر رشد اقتصادی بدون اتکاء به نفت و تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اتخاذ روش جامعی است که هدفش پیشرفت بخش های گوناگون اقتصادی باشد. صنعت سنگ ایران به دلیل وجود منابع غنی سنگ یکی از این بخش ها است که می تواند با حضور پررنگ در بخش صادرات نقش موثری در اقتصاد ایران داشته باشد.

  وی افزود: آنچه در صنعت سنگ ایران تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته ایجاد ساختارهایی است که بتواندعلاوه بر رفع موانع موجود در مسیر تولید راه را برای مبادله اطلاعات و دانش با سرعت هر چه  تمامتر هموار نمایند. برگزاری نمایشگاه از جمله اقداماتی است که می تواند فرصتی را برای نمایش جدید ترین تکنولوژی ها و تبادل اطلاعات فراهم سازد.

  مهندس نیکفر گفت: نقد و بررسی خطاهای صورت گرفته در برگزاری دوره های قبل نمایشگاه سنگ ایران می تواند منجر به دستیابی شناخت دقیق از چگونگی برگزاری نمایشگاه کارآمد و تحقق جنبه اقتصادی نمایشگاهی شود. نقد و بررسی اشتباهات گذشته را نباید محدود به فرد یا افراد خاصی دانست بلکه نوع تفکر مدیریتی را باید آسیب شناسی و در نهایت نمایشگاهی را برگزار کرد که با شرایط روز اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی هم سو باشد، در این صورت نمایشگاه برای غرفه داران و بازدید کنندگان مثمر ثمر خواهد بود.

  مدیرعامل نمایشگاه بین المللی سنگ ایران شناخت ساز و کارهای بازار را در برگزاری نمایشگاه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مکانیسم های بازار سنگ در سطح داخلی و بین المللی باید با دقت بررسی شوند تا ارزیابی صحیحی از آنچه برای برگزاری نمایشگاهی کارآمد در ایجاد گردش اقتصادی لازم است داشته باشیم، از سوی دیگر می توان به برگزاری نمایشگاه به عنوان یکی از اهرم های تقویت بخش خصوصی نیز توجه داشت که در سایه اعتماد و همکاری متقابل میان اعضاء صنعت سنگ کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد. ما امروزه نیازمند وحدت در نگرش و عمل به آن با توجه به ظرفیت های موجود درمعادن کارخانه و بازار سنگ برای حضوری پویا درعرصه اقتصاد کلان کشور هستیم.

  وی تاکید کرد: تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت موتور محرک اقتصادی کشور است ما برای نقش آفرینی موثر در اقتصاد ایران همواره باید بررسی کنیم که چگونه می توانیم در موقعیتی که قرار گرفته ایم در جا نزنیم و به جایگاه بالاتری دست پیدا کنیم.

  بهنام نیکفردر خاتمه گفت: جایگزینی روش های علمی به جای اعمال نظرهای سنتی می تواند صنعت سنگ را از مسیر میان بر به بازارهای بین المللی برساند. برگزاری نمایشگاه سنگ فرصتی مناسب برای نمایش توانمندی های صنعتگران این بخش و تعامل میان تجار و بازرگانان سنگ داخلی و بین المللی است و مهمترین دستاورد آن بازدهی اقتصادی و نقش آفرینی موثر در صنعت سنگ خواهد بود.