نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران محلات / نیم ور

هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران محلات / نیم ور

تجهیزات و غرفه سازی

  • غرفه داران محترم
    شما می توانید در زمینه غرفه سازی و تهیه تجهیزات مازاد مورد نیاز خود از شرکت سهلان، با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل نموده وبا آقای محمدپور هماهنگی لازم را به عمل آورید.

    شرکت سهلان

    رضا محمدپور

    mohamadpour@iranstoneexpo.net