• اسفندیار دهقانی مدیر عامل شرکت اصفهان ماشین
  اسفندیار دهقانی مدیر عامل شرکت اصفهان ماشین
  اکبر مشیری مدیر عامل شرکت سین تاش و تورج علیزاده مدیر فروش شرکت سین تاش
  اکبر مشیری مدیر عامل شرکت سین تاش و تورج علیزاده مدیر فروش شرکت سین تاش
  امیر حسین هرندی مدیر عامل شرکت تعاونی معدنی مرمر لازنگ
  امیر حسین هرندی مدیر عامل شرکت تعاونی معدنی مرمر لازنگ
  حسن نائینی مدیر عامل شرکت بازرگانی تایرستان
  حسن نائینی مدیر عامل شرکت بازرگانی تایرستان
  حسین آقا محمدی مدیر فروش شرکت بازرگانی عسگریان
  حسین آقا محمدی مدیر فروش شرکت بازرگانی عسگریان
  حسین علی اکبری مدیر عامل فروشگاه لودر زنجیر
  حسین علی اکبری مدیر عامل فروشگاه لودر زنجیر
  روح الله مهاجر مدیر عامل شرکت حمل و نقل کمر شکن اصفهان
  سهراب طائب مدیر فروش شرکت پارچین ماشین
  عباس مهاجری مدیر فروش کارواش مهاجر
  عباس مهاجری مدیر فروش کارواش مهاجر
  علی غلامی مدیر فروش شرکت بازرگانی عسگریان
  علی غلامی مدیر فروش شرکت بازرگانی عسگریان
  کامیار حسینی و احسان دهقانی پور کاشناسان شرکت چین ران ماشین
  کامیار حسینی و احسان دهقانی پور کاشناسان شرکت چین ران ماشین
  محمد علی اسماعیلی مدیر عامل گارگاه تراشکاری و جوشکاری میلاد
  محمد علی اسماعیلی مدیر عامل گارگاه تراشکاری و جوشکاری میلاد
  محمد فاطمی رئیس هیات مدیره شرکت پارسیان پیشرو صنعت
  محمد فاطمی رئیس هیات مدیره شرکت پارسیان پیشرو صنعت
  محمد موسوی مدیر عامل شرکت زنجیر لودر موسوی
  محمد موسوی مدیر عامل شرکت زنجیر لودر موسوی
  میثاق آگاهی مدیر عامل شرکت ماشین آلات راه سازی و معدنی آپادانا
  میثاق آگاهی مدیر عامل شرکت ماشین آلات راه سازی و معدنی آپادانا
  نیما امین زوار مدیر فنی شرکت مهندسی تابا
  نیما امین زوار مدیر فنی شرکت مهندسی تابا