• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، با توجه به برآورد جهانی که در سال ۲۰۱۸ انجام شده بهترین بازارهای مصرف سنگ های گرانیت قاره های آمریکا و اروپا اعلام شده اند.

    گسترش صنعت ساختمان و پروژه های آپارتمان سازی، خطوط مترو جدید و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بازار مصرف بزرگی را برای سنگ های ساختمانی به ویژه گرانیت به ارمغان آورده است.

    در سال ۲۰۱۷ بعد از سپری شدن بحران اقتصادی، صنعت ساختمان در کشورهای اروپایی به شکل قابل قبولی رشد کرده و روند آن در سال ۲۰۱۸ بهبود یافته است. در سالهای اخیر صنعت ساختمان در کشورهایی همچون، انگلستان، ایتالیا و اروپای شرقی روند رشد چشم گیری را شاهد بوده است. روسیه بعد از قاره اروپا سومین بازار مصرف بزرگ گرانیت است.

    بیشترین کاربرد گرانیت در قاره آمریکا و اروپا مربوط به بازارهای جدید کانترتاپ است. بیشترین صادرات گرانیت از کشور برزیل صورت می گیرد.