• حسین پورحسنی رئیس هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: در بازدید اعضاء هیات مدیره نمایشگاه سنگ ایران از نمایشگاه سنگ استانبول با بسیاری از شرکت هایی که در زمینه تولید ماشین آلات سنگبری و ماشین آلات معدنی فعالیت می کنند مذاکره شد تا در دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران حضور داشته باشند.

    وی افزود: در نمایشگاه دهم ماشین آلاتی از کشور ترکیه حضور خواهند داشت که مشابه داخلی ندارند و حضور آنها در نمایشگاه بسترهای لازم برای انتقال تکنولوژی به ایران را فراهم خواهد کرد. بیش از ده شرکت معتبر تولید کننده ماشین آلات در نمایشگاه دهم حضور خواهند داشت.

    وی تصریح کرد: مهمترین رویکرد نمایشگاه دهم برقراری ارتباط همه جانبه با کشورهای صاحب صنعت سنگ است، در همین راستا شرکت هایی از کشورهای ایتالیا، نروژ،چین، هند و ترکیه در نمایشگاه حضور مستقیم خواهند داشت.

    پورحسنی گفت: همچنین طبق تفاهم نامه ای که با نمایشگاه های خارج از کشور منعقد شده نمایشگاه سنگ شیامن چین، ازمیر ترکیه، استونا هند و نمایشگاه سنگ برزیل از بخش خارجی و نمایشگاه سنگ اصفهان و انجمن سنگ ایران از بخش داخلی در نمایشگاه غرفه خواهند داشت.

    وی ادامه داد: مجلات تخصصی و بین المللی صنعت سنگ از کشورهای هند، ایتالیا و ترکیه در نمایشگاه غرفه خواهند داشت و اخبار نمایشگاه سنگ ایران را در سطح بین المللی پوشش خواهند داد.