• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: توقع ما به عنوان بخش خصوصی حمایت است، زیرا حمایت از بخش خصوصی حمایت از اهداف و سیاستگذاری های دولت است.

  منوچهر توسطی در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در محلات افزود: امروز به همت بخش خصوصی یک نمایشگاه بین‌المللی سنگ در شهرستان محلات برگزار شده که حاصل آن ایجاد توسعه در این منطقه است، اگر کمک و حمایت از بخش خصوصی وحود داشته باشد به دنبال آن توسعه ایجاد می شود و  بخش خصوصی در راستای اهداف و رسالت بخش دولتی هم قدم های موثر برمی‌دارد.

  وی افزود: در آینده هم باید دو بال بخش خصوصی و دولتی به یکدیگر کمک کنند تا بتوانند در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر حرکت کنند.

  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: بخش خصوصی به تمام وظایف خود عمل می‌کند، ساختار معدن به گونه‌ای است که مقداری ساختار زیست مخیطی را بر هم‌می زند که البته حق و حقوق مورد نیاز را هم در ازای آن پرداخت می‌کند تا بخشی از حق و حقوق  صرف منطقه ای شود که بهره برداری معدن از آن انجام می شود تا در نتیجه بتوان رضایتمندی را ایجاد کرد.

  توسطی بیان کرد: در مباحث زیست محیطی بخش خصوصی اعتقاد به بهره برداری سبز دارد، اما واقعیت این است که بهره وری کامل مستلزم تجهیزات و تکنولوژی است که در حال حاضر از لحاظ تکنولوژی با خلاءهایی روبرو هستیم.

  وی ادامه داد: توقع ما به عنوان بخش خصوصی حمایت است، زیرا حمایت از بخش خصوصی حمایت از اهداف و سیاست گذاری های دولت است، در حوزه سرمایه گذاری استعدادهای درخشانی وجود دارد که باید دولت با فرآهم آوردن زیرساخت‌های مناسب و شفاف سازی سیاست‌ها برای سرمایه گذاری بلند مدت،حمایت های لازم را انجام دهند.

  رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: نابسامانی ارز و سیاستگذاری هایی که روز به روز دچار تغییر می شوند سبب ایجاد سردرگمی در بخش خصوصی شده که مسئولاتن باید در راستای برطرف شدن این‌ مشکلات در یک گفت و گو و نشست اقدامات لازم را انجام دهند.

  • ایسنا