• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، سید حمید حسینی در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در حال حاضر هیچ بازاری همچون عراق برای ایران دارای مزیت نیست و با توجه به ۸۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به کشور عراق باید این میزان را افزایش داد.

  وی تصریح کرد: در شرایط کنونی صادرات انتخاب نیست و با اجبار باید صورت گیرد و علاوه بر صادرات نفتی باید صادرات غیرنفتی را افزایش داد.

  دبیرکل مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه عراق ۱۱ قرن جزئی از ایران بود، بیان داشت: کشور عراق از دید اروپایی‌ها فاقد ساختار و امنیت است که باید کشور از این موقعیت به نفع خود استفاده کند و صادرات را افزایش دهد.

  حسینی با اشاره به وظایف اتاق در راستای افزایش صادرات گفت: حمایت از اعضای اتاق، توانمندسازی اعضا و برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند راهکارهای مؤثری در این خصوص باشد.

  وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی شرکت مدیریت صادرات در استان می‌تواند زمینه گسترش صادرات را افزایش دهد.

  محمدرضا حاجی پور
  محمدرضا حاجی پور

  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز اظهار داشت: صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری ۳۳ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۷ میلیارد دلار معادل ۲۱ درصد آن به کشور عراق بوده است.

  محمدرضا حاجی پور افزود: میزان صادرات استان نیز در سال جاری تاکنون ۷۵۰ میلیون دلار بوده که ۱۸۵ میلیون دلار آن معادل ۲۶ درصد به کشور عراق بوده است.

  وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیل بالای استان می‌توان میزان صادرات استان را افزایش داد و گام‌های مؤثری در راستای بهبود رونق اقتصادی استان برداشت.

  • فارس