• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، محمدرضا حاجی‌پور در نشست هم‌اندیشی بخش دولتی و خصوصی صنعت سنگ تزیینی کشور بااشاره به ظرفیت‌های شهرستان محلات اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان محلات به عنوان پایتخت سنگ ایران شناخته شده خوشبختانه ارتباطات و تعاملات خوبی بین بخش خصوصی و دولتی برقرار شده است که امیدواری این تعامل منجر به توسعه کشور شود.

  وی افزود: در شش ماهه نخست امسال تقریبا ۵۲۷ میلیون دلار در بخش صنعت و معدن استان به وزن ۸۱۴هزار تن از وزن  صادرات را در استان داشته که نشانگر رشد ۲۵ درصدی در این بخش است و همچنین در این بخش ۶۸ کشور هدف برای صادرات برای ما وجود دارد.

  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: واردات ما در مجموع استان برابر با ۱۷۵ میلیون دلار است که عمدتا شامل مواد اولیه و ماشین آلات است که به این معناست که استان مرکزی استان مصرف گرا نیست.

  حاجی پور بیان کرد:در ۵ ماهه نخست امسال در حدود ۱۳۹ میلیون دلار صادرات در بخش سنگ‌های تزیینی داشتیم که به تفکیک ۸۰ میلیون دلار آن خام و مابقی کار شده  بوده که بازارهای هدف هم عمدتا عراق، قزاقستان،بلغارستان و آلمان بوده است.

  وی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده که در راستای تحقق شعار سال و در مسیر جلوگیری از بحث خام فروشی دولت سیاست‌هایی را پیش گ رفته که بتوانیم افزایش تولیدات سنگ‌های کار شده  و ایجاد اشتغال را داشته باشیم.

  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: در استان مرکزی تقریبا ۱۲۲ معدن سنگ تزیینی و حدود ۵۰۰ معدن در تمام استان داریم که به عنوان رنگین کمان مواد معدنی در کشور مطرح شده است.

  حاجی پور خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست امسال  ۳۹ پروانه بهره برداری صادر شده که نسبت به سال گذشته در حدود ۴۴ درصد افزایش داشته و همچنین  ۱۲ میلیارد و نیم در این بخش سرمایه گزاری شده است که ۳۹ درصد افزایش و در حوزه اشتغال ۲۳۴ شغل ایجاد شده که ۳۹ رشد نسبت به سال گذشته رشد داشته آیم.

  وی اضافه کرد: ۳۰ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش داشته استان در حالی است که در سال گذشته در این مدت مشابه ۱۴ پروانه صادر کرده بودیم که این رشد سبب ارتقا فعالیت های معدنی می شود.

  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: امسال تا کنون بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بحث حقوق دولتی را اخذ کردیم در صورتی که سال گذشته در همین مدت مشابه ۱۲ میلیارد تومان دریافت شده بود.

  حاجی پور بیان کرد: اقدام دیگری در بحث رونق و بخش خصوصی دولتی انجام شد برگزاری شورا سیاست‌گذاری سنگ استان بود که سبب ایجاد شرایطی شد که ما بتوانیم وضعیت خوب و مطلوب را در مجموعه استان در بخش معدن داشته باشیم.

  • تسنیم