• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران فردا سه شنبه ۲۵/۷/۹۶ از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح در محل دائمی نمایشگاه بین المللی سنگ ایران برگزار خواهد شد. طبق برنامه ریزی های انجام شده انجمن های سنگ کشور و مسئولین مرتبط با صنعت سنگ در این مراسم حضور خواهند داشت.

    بسیاری از مسئولین مرتبط با صنعت سنگ نیز از مدعوین این مراسم هستند. تاکنون حضور مسئولین وزارت صنعت معدن و تجارت و استاندار استان مرکزی و دیگر مسئولین استان مرکزی در این مراسم قطعی شده است. اعضاء هیات مدیره انجمن سنگ ایران نیز در این مراسم حضور خواهند داشت و ریاست انجمن سنگ ایران و ریاست خانه معدن ایران در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

    روسای سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز از مدعوین این مراسم هستند همچنین تاکنون حضور معاون وزیر علوم نیز در این مراسم قطعی شده است.

    طبق برنامه ریزی های انجام شده حدودا صد خبرنگار داخلی و خارجی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه حضور خواهند داشت و این مراسم را به صورت آنلاین پوشش خبری خواهند داد.