• عباس آذرنوش فعال با سابقه صنعت سنگ کشور و مدیر کارخانجات سنگستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: هنر معماری یکی از هنرهای ماندگار و تاثیر گذار و باسابقه کشور ایران است که از دیرباز تاکنون نقشی بسیار مهم در انتقال مفاهیم ارزشمند ایرانی اسلامی ایفاء کرده است.

    وی افزود: برای انتقال مفاهیم ارزشمند ملی و اسلامی یکی از بهترین راه ها استفاده از هنر مجسمه سازی است که باتوجه به ظرفیت های بسیار خوبی که در زمینه صنعت سنگ در این منطقه وجود دارد برای زیبا ساختن هر چه بیشتر میادین شهر محلات از این هنر نهایت استفاده را خواهیم برد.

    مدیر کارخانجات سنگستان گفت: در نمایشگاه بین المللی سنگ تهران هم با استفاده از هنر ارزنده استاد حسن زاده و با توجه به این که نمایشگاه تهران با فوت استاد ارجمند سینمای ایران جناب آقای عباس کیارستمی برگزار شد سردیس این استاد گرانقدر تراشیده و به خانه سینمای ایران اهداء شد. ساخت سردیس یکی از مشاهیر گرانقدر شهرستان محلات در نمایشگاه بین المللی سنگ ایران که در محلات برگزار می شود نیز در دستور کار بود که به دلیل کمی وقت و نگرانی از این بابت که ممکن است کار ناقص بماند انجام آن را به زمانی مناسب موکول کردیم.

    وی تاکید کرد: توجه به هنر اصیل و ماندگار ایرانی اسلامی به صورت جدی در دستور کار سنگستان است و ما در این زمینه از وجود اساتید گرانقدر هنرمجسمه سازی نهایت استفاده را خواهیم برد.