• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، عباس عرب عضو هیات مدیره انجمن معدنکاران استان مرکزی در گفتگو با «ماهنامه حجار» برگزاری نمایشگاه و به ویژه تصمیم به تجمیع نمایشگاه های سنگ کشور در منطقه نیم ور توسط وزیر محترم صنعت معدن و تجارت را نقطه عطفی برای ایجاد همگرایی در صنعت سنگ ایران دانست و اظهار داشت: نمایشگاه را می توان به عنوان کلیتی در نظر گرفت که صنعتگران از بخش های گوناگون صنعت سنگ و صنایع وابسته در آن، در کنار یکدیگر جدید ترین دستاوردهای خود را در معرض دید و قضاوت قرار می دهند. از این دیدگاه تجمیع نمایشگاه ها، حواشی مربوط به برگزاری نمایشگاه در هر نقطه از کشور را از بین خواهد برد.

    عضو هیات مدیره انجمن معدنکاران استان مرکزی در ادامه افزود: البته ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که برای دستیابی به این هدف لازم است مسیر حرکت را هموار کنیم، برای این منظور باید عوامل موثر در برگزاری یک نمایشگاه موفق را شناسایی کنیم و عملکرد آنها را قبل از برگزاری نمایشگاه در دستور کار قرار دهیم و زیر ساخت های ضروری را ایجاد کنیم و همواره در نظر داشته باشیم که پیشگیری مقدم بر درمان است.

    وی درادامه خاطرنشان کرد: به عقیده من هدف از برگزاری نمایشگاه نباید تنها محدود به برپایی آن باشد بلکه لازم است علاوه بر ایجاد زیر ساخت های ضروری به عواملی که موجب تاثیر برگزاری یک نمایشگاه در ایجاد رونق بیشتر در بازارهای داخلی و تاثیر آن در بازاریابی و صادرات سنگ می شود نیز توجه داشت البته اینها اهداف بلند مدت برگزاری یک نمایشگاه موفق است اما اهدافی است که با توجه به ذخائر معدنی و نیروی انسانی موجود در کشور ما قابل دستیابی است.

    عباس عرب در خاتمه گفت: در حال حاضر میان برگزار کنندگان وشرکت کنندگان نمایشگاه پرسش ها و یا می توان گفت انتقادات و پیشنهادت گوناگونی وجود دارد اما به طور کلی می توان گفت نمایشگاه سنگ ایران طی ۹ دوره برگزاری توانسته کارنامه قابل قبولی را با توجه به امکانات وشرایط موجود ارائه دهد اما همچنان ظرفیت برای پیشرفت وجود دارد. از سوی دیگر دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه همواره تلاش کرده اند تا در حد توان به انتقادات و پیشنهادات موجود توجه لازم را داشته باشند اما لازم به ذکر است که تمامی عوامل یاد شده باید به گونه ای سامان دهی شوند که نتیجه آنها افزایش کارایی نمایشگاه باشد.