• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، عباس کربلایی معدنکار با سابقه کشور و عضوهیات مدیره انجمن معدنکاران استان مرکزی در گفتگو با «مجله حجار» نمایشگاه سنگ را جایگاهی برای ارزیابی دستاوردها و توانمندی های صنعتگران حوزه سنگ دانست و اظهار داشت: ارائه محصولات جدید در نمایشگاه های سنگ کشور نشان دهنده سطح توانمندی های فعالان صنعت سنگ طی هر دوره از برگزاری نمایشگاه است که می توان با انجام بررسی های دقیق میزان توانمندی ها و پیشرفت صنعت سنگ را به خوبی ارزیابی و نقاط قوت و ضعف را به خوبی شناسایی کرد و در جهت رفع کاستی ها، اقدامات و برنامه ریزی های لازم را انجام داد.

  وی افزود: برگزاری نمایشگاه سنگ از دو جنبه قابل بررسی است؛ از یک جهت سطح کمی و کیفی برگزاری آن و تاثیرش در صنعت سنگ و از سوی دیگر میزان پیشرفت صنعت سنگ و صنایع وابسته.

  وی ادامه داد: بررسی دو عامل فوق تاثیر بسزایی در دستیابی به هدف اصلی برگزاری نمایشگاه که رونق اقتصادی بیشتر در سطح داخلی و بین المللی است، دارد.

  وی تصریح کرد: ایجاد فضای نمایشگاهی در منطقه نیم ور با سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدامی شایسته است وانتظار ما از مسئولین منطقه ای و استانی این است که همکاری های لازم را در جهت رفع موانع اداری انجام دهند. تاکنون شاهد تعامل سازنده ای بین بخش خصوصی و دولتی در این زمینه بوده ایم و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

  عباس کربلایی تجمیع نمایشگاه های سنگ کشور در منطقه نیم ور را دستاوردی چشمگیر برای منطقه دانست و گفت: تصمیم وزیر محترم صنعت معدن و تجارت مبنی بر تجمیع نمایشگاههای سنگ در منطقه نیم ور از اهمیت بسزایی برخوردار است باید تمامی اعضای صنعت سنگ به این باور برسند که لازمه دستیابی به موفقیت در عرصه فعالیت های اقتصادی انسجام و همگرایی است.

  وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه های متعدد، رقابتی غیر ضروری را در میان اعضاء صنف به وجود می آورد که شاید کمترین آسیب آن را بتوان در غالب غفلت از رشد کیفی و توجه به مسائل اساسی بررسی نمود. لازمه پویایی و فعال نمودن صنعت سنگ شناسایی بیش از پیش توانمندی ها در تولید و فرآوری است. به همین منظور تمامی اعضاء صنعت سنگ همواره باید به دنبال ارتقاء کیفی و رونق بازار سنگ باشند.

  وی گفت: لازم به ذکر است که تجمیع نمایشگاه در یک مکان نیازمند ایجاد زیر ساخت های گوناگونی است که از این پس ایجاد آنها باید بیش از گذشته مورد توجه دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه سنگ ایران قرار گیرد.