• علیرضا زاوشی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به همراه جمعی از مسئولین، ظهر روز چهارشنبه از محل دائمی نمایشگاه بین المللی سنگ محلات و نیم ور بازدید کرد.

  وی احداث محل دائمی برای نمایشگاه را از ضروریات صنعت سنگ کشوردانست و اظهار داشت: ایجاد محلی دائمی برای نمایشگاه سنگ که بتوانیم در آن ظرفیت ها و استعدادهای موجود در کشور را به نمایش بگذاریم از ضروریات صنعت سنگ کشور است و می تواند بسترهای رشد و توسعه این صنعت را فراهم کند.

  علیرضا زاوشی

  وی افزود: مقدمات حضور وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و کلیه معاونت های ایشان در نمایشگاه فراهم شده و دعوت نامه برای ایشان ارسال شده است. مسئولین بخش صنعت از اجرای هفتمین نمایشگاه سنگ در سال گذشته رضایت داشتند و روند رشد و توسعه نمایشگاه را مثبت ارزیابی کردند.

  علیرضا زاوشی

  وی ادامه داد: همه تلاشمان را انجام خواهیم داد تا حضور سفرا و تجار و بازرگانان خارجی را در نمایشگاه محقق کنیم. بحث افزایش صادرات یکی از مباحث جدی سازمان صنعت و معدن و تجارت است.

  محمد فاطمیان

  وی گفت: در مورد افزایش مساحت زمین نمایشگاه صحبت های لازم با خانم دکتر ابتکار انجام شده و توافقات لازم صورت گرفته است. مقدمات اجرایی کار به زودی فراهم می شود.

  علیرضا زاوشی

  وی ادامه داد: برای جلوگیری از هر گونه پیش آمد ناگوارمسیرهای منتهی به نمایشگاه باید تعریض شوند. رفت و آمد مهمانها به نمایشگاه زیاد است و لازم است اقدامات لازم در مورد تعریض خیابان صورت گیرد.

  وی افزود : انجام تبلیغات در سایت ها و رسانه های بین المللی از ضروریات برگزاری نمایشگاه است و تا جایی که می توانیم باید در زمینه اطلاع رسانی اقدام کنیم.