• علی میرزاخانی فعال صنعت معدن در گفتگو با سیاست نامه ضمن تشریح وضعیت اقتصادی حاکم بر صنعت سنگ و ساختمان سازی در ایران گفت: در حال حاضر شرایطی بر صنعت ساختمان سازی و سنگ حاکم شده که تقریبا در چهل سال گذشته سابقه نداشته است و تاکنون بازار این همه رکود و بی تحرکی را تجربه نکرده است. در حال حاضر صنعت ساختمان سازی که به طور مستقیم با صنعت سنگ در ارتباط است به حالت نیمه تعطیل درآمده که این وضعیت به صنعتگران و فعالان سنگ نیز سرایت کرده است.

    وی با اشاره به ارتباط مستقیم و غیرمستقیم ۳۸۰ نوع شغل با صنعت ساختمان سازی عنوان کرد: دولت می تواند با برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت صنعت ساختمان سازی را از رکود خارج کند. مهمترین اصل در این مساله کنترل تورم و حفظ آرامش بازار است. با کنترل تورم می توان به مردم این فرصت را داد که برای آینده و خانه دارشدن برنامه ریزی کنند، بدون آرامش و ثبات فرصت هرگونه اقدام و برنامه ریزی از افراد گرفته می شود.

    وی ضمن انتقاد از بوروکراسی حاکم بر برخی اداره های دولتی تصریح کرد: با وارد شدن تکنولوژی و اینترنت و دیگر راههای ارتباطی امیدوار بودیم که رفت و آمدها به اداره ها کم شود و این وسایل ارتباطی به ما کمک کنند که بتوانیم کارهای خود را بسیار سریع تر از گذشته انجام دهیم اما هنوز این اتفاق در بسیاری از مناطق نیافتاده و ما هنوز مجبوریم برای انجام کارهای اداری خود بارها و بارها به اداره ها مراجعه کنیم. من برای پیگیری کارهای مربوط به معدن حدودا بیست و سه ماه است که در حال رفت و آمد به اداره های مختلف هستم.

    وی ضعیف بودن برخی قوانین و کوتاه بودن طول عمر قوانین را از معضلات کنونی صنعت معدن قلمداد کرد و افزود: تغییر مدیران همان طور که فوایدی دارد ضررهایی هم دارد، یکی از ضررهای این تغییرات این است که مدیر جدید برخی از دستورات مدیر قبلی را ملغی می کند و مراجعه کننده باید برخی کارها را دوباره انجام دهد که این بسیاروقت گیر است. دستورات جدیدی هم که در قالب قانون یا بخشنامه ابلاغ می شود در برخی موارد طول عمرچندانی ندارند و خیلی سریع عوض می شوند. لازم است که قانون گذاران بامشورت بیشتری قوانین را تصویب کنند.

    معدندار با سابقه کشور افزود: امروزه علم مدیریت در دنیا حرف اول را می زند و تمام کشورهای توسعه یافته با اتکا به این علم توانسته اند پله های ترقی را یک به یک طی کنند. متاسفانه در کشورما توجه لازم به این علم نشده و آن طور که شایسته است روی پرورش مدیران لایق و کارآمد سرمایه گذاری نشده است. در کشور ما استعدادهای بسیاری در صنعت معدن و سنگ وجود دارد که این استعدادها باید با مدیریت قوی به یک سمت و سوی مشخص هدایت شوند. اگر مدیریت قوی نباشد استعدادها هدر می روند.

    وی برگزاری نمایشگاه های بین المللی برای صنعت سنگ را بسیار مفید ارزیابی و تاکید کرد: نمایشگاه های ما می توانند بحث مدیریت را با جدیت پیگیری و با تشویق مدیران لایق راه را برای تثبیت مدیران شایسته هموار کنند. بهره گیری از تجربیات مدیران صنایع کشورهای دیگر از اتفاقاتی است که می توان در نمایشگاه به نحو احسن به آن پرداخت.