• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در طول دو سال گذشته توانسته با مد نظر قرار دادن قوانین موجود، عملکرد قابل قبولی در حوزه صنعت سنگ و معدن داشته باشد.

  یکی از مهمترین نکات مثبت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در حوزه صنعت سنگ مردمی بودن مسئولان این سازمان است به نحوی که ایشان در تمامی جلساتی که در شهرستان های سنگی استان برگزار می شود حضور دارند و با دقت و حوصله به صحبت های فعالان بخش خصوصی گوش می دهند و برای حل مشکلات ایشان تلاش می کنند.

  همچنین با ساختار جدیدی که در این سازمان حاکم شده، در اتاق رئیس و معاونت های ایشان همیشه و در همه حال به روی مراجعه کنندگان باز است و فعالان بخش خصوصی می توانند با اطمینان و آرامش مشکلات خود را در حوزه صنعت سنگ و معدن برطرف کنند.

  یکی از مهمترین راههای افزایش صادرات سنگ، حضور فعالان این صنعت در نمایشگاه های متعدد بین المللی است. در طول چند سال گذشته و با حمایت هایی که این سازمان از افزایش صادرات داشته حضور فعالان صنعت سنگ در نمایشگاه های بین المللی افزایش چشم گیری داشته و حتی در برخی موارد مسئولان این سازمان برای پیشبرد هر چه بهتر اهداف صادراتی صنعت سنگ، همراه با فعالان این بخش در نمایشگاه حضور داشتند و با مسئولان نمایشگاه های بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند و توافقات بین المللی بسیار مهمی را با مسئولان این نمایشگاه ها به انجام رساندند.

  یکی دیگر از مهمترین اقدامات سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی تشکیل شورای سیاست گذاری صنعت سنگ استان مرکزی و برگزاری منظم و مرتب این جلسات و انتشار اخبار این جلسات در رسانه های مختلف است. شورای سیاست گذاری صنعت سنگ استان مرکزی که با حضور موثر فعالان بخش خصوصی و مسئولان این سازمان برگزار می شود به طور مستمر و پی در پی مشکلات صنعت سنگ استان مرکزی را رصد می کند و برای حل این مشکلات تصمیمات کارشناسانه ای را اتخاذ می کند.

  بدون شک نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ ایران که در شهر محلات – نیم ور برگزار می شود یکی از مهمترین رویدادهای صنعت سنگ کشور است. در طول چند سال گذشته و با حضور موثر مسئولان سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی و وزیر صنعت معدن و تجارت و دیگر مسئولان وزارت خانه در این نمایشگاه و حضور تجار و بازرگانان بین المللی، وجهه بین المللی این نمایشگاه پیش از پیش افزایش یافته و این نمایشگاه توانسته در مدتی کوتاه رشد بسیار مطلوبی را داشته باشد به نحوی که امروزه بدون شک این نمایشگاه یکی از مهمترین نمایشگاه های خاورمیانه در حوزه صنعت سنگ است.

  در طول چند سال گذشته دریافت حقوق دولتی از معادن سنگ تزئینی استان مرکزی با درایتی مثال زدنی و در چهارچوب قانون انجام شده است. مسئولان سازمان صنعت معدن و تجارت با برگزاری جلسات متعدد و توضیحاتی که در مورد حقوق دولتی ارائه دادند فرهنگ پرداخت حقوق دولتی را در بین فعالان صنعت سنگ نهادینه کرده و بسیاری از مشکلاتی که در این زمینه بوده را برطرف کردند؛ به نحوی که در مورد حقوق دولتی هم قانون به شکلی صحیح اجرا شده و هم اغلب معدنکاران از اجرای صحیح این قانون راضی هستند.

  تقریبا تمامی معدنکاران صنعت سنگ استان مرکزی بر پاکدست بودن مسئولان سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی اذعان دارند. اینکه مسئولان یک سازمان که تقریبا تمامی آنها هر روزه با اعداد و ارقام بسیار بالا مواجه هستند پاکدست باشند و تخلفی از آنها دیده و شنیده نشود و مردم در این زمنیه از عملکرد آنها راضی باشند نکته بسیارمهم و قابل ستایش و با ارزشی است و جای تقدیر و تشکردارد.