• غفار ابوطالبی فعال با سابقه صنعت سنگ و عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: نمایشگاه سنگ ایران در آینده ای نزدیک به یکی از بزرگترین نمایشگاههای سنگ خاورمیانه تبدیل خواهد شد. بازار دائمی سنگ در این نمایشگاه راه اندازی خواهد شد و همین طور طبق برنامه ریزیهایی که انجام شده این نمایشگاه به صورت دائمی برقرار خواهد بود.

    وی افزود: ساخت سوله دوم نمایشگاه را بلافاصله بعد از نمایشگاه نهم آغاز خواهیم کرد. این نمایشگاه توسط بخش خصوصی احداث شده و هزینه های ساخت آن توسط فعالان صنعت سنگ تامین می شود.

    وی ادامه داد: تقاضای ما از مسئولین امر این است که فاز دوم زمین نمایشگاه را در اختیار نمایشگاه قرار دهند تا ما بتوانیم با سرعت بیشتری کار ساخت سوله های مورد نیاز را انجام دهیم.

    مدیرعامل شرکت آپادانا در مورد فعالیت هایش درعرصه سنگ گفت: شرکت آپادانا استون از سال ۱۳۸۱ راه اندازی شده است. این شرکت هم در حوزه استخراج سنگ و هم فراوری فعالیت دارد.

    وی درباره مشکلات موجود درعرصه صنعت سنگ اظهار داشت: یکی از مشکلات بزرگ این صنعت کمبود نیروی کار متخصص است و دیگری نوسانات زیاد قیمت مواد اولیه برای تولید که متاسفانه هیچ گونه ثباتی در این مورد وجود ندارد.

    وی ادامه داد: مساله دیگر مالیات بر ارزش افزوده است که واقعا نیاز به ساماندهی دارد؛ ما یک بار در معدن مالیات برارزش افزوده پرداخت می کنیم یک بار در کارخانه، در صورتی که ما تولید کننده هستیم و نباید این مالیات از ما دریافت شود. این مالیات را باید خریدار بپردازد.