• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، شرکت نمایشگاهی «یکتا سنگ» محلات با رعایت مواد ۱۵۷ الی ۱۶۹ قانون تجارت بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران (اعضای فعلی شرکت) و همچنین سایر متقاضیان جدید خرید سهام ( واجدین شرایط درماده ۱۱ اساسنامه) می رساند؛ این شرکت قصد دارد از تاریخ ۱۰/۵/۹۶ لغایت ۱/۸/۹۶ نسبت به فروش تعداد ۵۰۰ سهم جدید به واجدین شرایط اقدام نماید.

    متقاضیان جدید می توانند نسبت به خرید سهام -هر یک تا سقف سه سهم- با ارائه مدارک لازم شامل: فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت هر کدام دو برگ و نیزمعرفی نامه از سوی یکی از انجمن های معدنکاران و سنگبران و یا نظام مهندسی معدن در مهلت ذکر شده مراجعه تا نسبت به پذیرش آنها اقدامات لازم صورت پذیرد. شایان ذکر است فروش سهام درصورت تائید یکی ازانجمن ها به صورت نقد و اقساط می باشد.

    آدرس دبیرخانه: نیم ور کیلومتر ۲ جاده نیم ور دلیجان جنب جاده آتشکوه سایت دائمی نمایشگاه سنگ ایران

    تلفن تماس: ۴۳۳۲۴۰۲۵ و ۰۹۱۸۳۶۹۵۹۵۴