• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، حسن قمری فرماندار شهرستان محلات در اولین میز صادراتی سنگ ایران گفت: متاسفانه وضعیت صادرات سنگ و معدن در ایران چندان خوب نیست. ایران از لحاظ ذخایر معدنی و تنوع سنگ جزء کشورهای برتر دنیا است که این مساله ما را بر آن می دارد که به صادرات سنگ توجه بیشتری داشته باشیم.

    وی ادامه داد: متاسفانه بخشی از بازارهای بین المللی را از دست داده ایم و در بخش صادرات نتوانسته ایم زمینه های لازم و کافی را ایجاد کنیم. متاسفانه نتوانسته ایم سلایق مشتری های بین المللی را درک و با توجه به نیازهایشان کار کنیم. ما در بحث کیفیت و تولید و نوع تولید دچار مشکل هستیم. با نام ها و برندهای جهانی فاصله داریم. در عرصه رقابت های بین المللی نتوانسته ایم حضور جدی داشته باشیم زیرا در برخی موارد از تکنولوژی روز نیاز عقب هستیم. نتوانسته ایم نوسازی این بخش از صنعت کشور را مدیریت کنیم که این مساله بیشتر به بخش خصوصی کشور مربوط می شود.

    وی افزود: بخش معدن به حمایت های دولتی نیاز دارد، برای نوسازی این بخش به نقدینگی نیاز داریم. کیفیت محصولات صنعت سنگ در برخی موارد در رتبه پایینی قرار دارد.

    وی تصریح کرد: سوال این است که ما چگونه وضعیت صادراتی ایجاد کنیم؟ یکی از راهکارها نمایشگاه های سنگ است تا برخی نیازها برآورده شود. حضور ما در نمایشگاههای بین المللی می تواند این مسئله را رونق دهد. در این بحث استفاده از تکنولوژی ضروری است، بحث اینترنت و شبکه های اجتماعی و استفاده از ابزارآلات باعث پیشرفت هایی شده که ما هم باید از آن استفاده کنیم. ۴۵ درصد تجارت و بازار اقتصاد دنیا تجارت الکترونیک است و ما نیز نباید از آن غفلت کنیم.