• محسن میرزایی عضوهیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران و عضو انجمن سنگ ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: در حال حاضر صادرات سنگ توسط برخی شرکت های سنگبری انجام می شود اما به دلیل نبود روابط بانکی موثر و کارآمد هنوز مبادلات پول به خوبی صورت نمی گیرد.

    وی ادامه داد: توقع ما ازدولت این است که بحث مبادلات بانکی را با جدیت پیگیری کند و این مهم را به سرانجام برساند. ما در بحث صادرات مشکلی نداریم و قیمت سنگ ما هم رقابتی است اما معضل بانک، عاملی بسیار باز دارنده برای رشد و توسعه صادرات است.

    وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر درصنعت سنگ ایران وجود دارد با مدیریت درست و صحیح صاحب کارخانه برطرف می شود؛ البته برخی مسائل است که باید توسط دولت حل شود اما نقش و اهمیت مدیر کارخانه نیزغیرقابل انکار است. مدیر کارخانه می تواند با روش های درستی که اتخاذ می کند قیمت سنگ خود را پایین بیاورد و آن را به قیمت های جهانی نزدیک کند.

    میرزایی گفت: یکی از مهمترین مسائلی که می تواند به صنعت سنگ ایران کمک کند داشتن روابط تجاری درست با بسیاری از کشورهای دنیا است. آمریکا در حوزه صنعت سنگ یکی از بزرگترین بازارهای دنیا است که می توانیم با ورود به این بازار صادرات بسیار خوبی را برای صنعت سنگ ایران تعریف کنیم.

    وی ادامه داد: مهمترین خریدار سنگ های تراورتن «دارک» و «مدیوم» کشور آمریکا است که در حال حاضر سنگ مورد نیاز خود را از کشور ترکیه تامین می کند. قیمت فراوری شده این سنگ در ایران بسیاربه قیمت های جهانی نزدیک است و صادرات آن برای تولید کننده ایرانی صرفه اقتصادی دارد.