• محمد منصوری فعال با سابقه صنعت سنگ و مدیر شرکت معدنی سرچشمه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: صنعت سنگ از دیرباز در شهرستان محلات وجود داشته و بسیاری از مردم این منطقه برای رشد و توسعه این صنعت زحمت کشیده اند.

    وی افزود: با توجه به ظرفیت های بسیار خوبی که در این عرصه وجود دارد لازم است دانشگاه سنگ در این منطقه احداث شود تا این کار به صورت آکادمیک پیگیری شود. تجربه های بسیار گرانقدری در صنعت سنگ این منطقه وجود دارد که لازم است این تجربیات با علم و دانش ترکیب تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

    وی درباره فعالیت های معدنی اش در حوزه صنعت سنگ گفت: پروانه معدن سرچشمه مربوط به سال ۶۴ است اما به دلیل رکودی که در حوزه صنعت سنگ وجود داشت این معدن برای مدتی غیر فعال بود اما در سال ۸۶ دوباره بهره برداری از معدن را آغاز کردیم.

    وی افزود: همچنین مدتی است که در زمینه فرآوری هم فعالیت خود را آغاز کرده و آخرین تکنولوژی را در این زمینه به کار گرفته ایم تا بتوانیم درعرصه صادرات سنگ فرآوری شده هم نقشی موثر ایفاء کنیم.