• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از مهر، مصطفی آمره ظهر چهارشنبه در همایش صادرات سنگ ایران که در محل نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهر نیم ور محلات برگزار شد، اظهار داشت: بخش فرآوری سنگ باید به دانش روز مجهز شود تا بتواند جایگاه شایسته خود را به دست آورد.

    وی افزود: فرآوری سنگ می تواند در توسعه اقتصادی و افزایش درآمد کشور نقش ویژه ایفا کند که این امر مستلزم یک کار علمی و عزم جدی است.

    مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی با بیان اینکه راه اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات و تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی نقش به سزایی در تقویت صادرات خواهد داشت، افزود: کشورهای اروپایی و توسعه یافته به دلیل در اختیار داشتن تکنولوژی بالا شاهد ارزش افزوده بالاتری نیز در حوزه تولید، صنعت و معدن هستند.

    آمره بیان داشت: بومی سازی تکنولوژی فراوری سنگ در کشور ضروری است و این امر مورد توجه مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده و باید در دستور کار قرار گیرد.

    وی افزود: در استان مرکزی سه شرکت مدیریت صادراتی وجود دارد که ظرفیت خوبی است و می تواند زمینه صادرات شرکت های کوچک را فراهم کند.

    مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی تاکید کرد: افزایش تولیدات معدنی به تنهایی نمی تواند ارزش افزوده مورد نظر را به دنبال داشته باشد و با کاهش ضایعات و افزایش مهارت و دانش فنی کارگران این حوزه، می توان به ارزش افزوده مورد نظر دست یافت.