• علی کریمی «مدیرعامل شرکت روبینا سنگ محلات» در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: این شرکت دارای معدن مرمریت طوسی واقع در محلات، جاده ور، سیاه دره غربی است. این معدن در سال ۱۳۹۶ راه اندازی شده است.

    وی افزود: در حال حاضر بزرگترین مشکل ما تهیه گازوئیل برای موتور برق است که در این مورد هیچ گونه سهمیه ای به ما واگذار نمی شود و مجبوریم برای تامین گازوئیل موتور برق ماهانه ۸ تا ده میلیون تومان هزینه کنیم. برخی مسئولین به ما می گویند که برای معدن برق کشی کن این در حالی است که برق کشی برای معدن ۳ میلیارد تومان هزینه دارد.

    وی تصریح کرد: برای احداث جاده جدید برای معدن باید از منابع طبیعی مجوز بگیریم که این مجوز نیز حدودا ۳۸ میلیون تومان هزینه دارد. متاسفانه هزینه های معدن روز به روز در حال افزایش است.

    وی گفت: برای معرفی این سنگ، در نمایشگاه سنگ محلات و دیگر نمایشگاههای داخلی شرکت کردیم و توانستیم با تعدادی از کارخانه داران در این رابطه مذاکره کنیم. تاکنون چند شرکت چینی هم برای خرید این سنگ به معدن آمده اند اما هنوز قرارداد ما با آنها نهایی نشده است.

    وی ادامه داد: برای همکاری با کارخانجات سنگبری که می توانند اسلب این سنگ را فراوری کنند آماده هستم و حاضرم یک کوپ رایگان به ایشان بدهم و یک اسلب از سنگ تحویل بگیرم و پس از آن نیز با آن کارخانه در مورد تامین سنگ کوپ قرارداد ببندم.

    شماره تماس آقای علی کریمی ۰۹۱۲۲۰۸۳۴۷۶