• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، اولین نشست «هم اندیشی بخش دولتی و خصوصی صنعت سنگ تزئینی کشور» هم زمان با افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در تاریخ ۹۶/۷/۲۵ به کوشش شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ و همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت ایران و سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی در محل سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی سنگ ایران برگزار خواهد شد.

  محورهای این نشست به شرح زیراست:

  • بررسی مشکلات، موانع و ارائه راهکارها
  • تعامل بخش دولتی و خصوصی
  • رفع موانع تولید و توسعه صادرات

   اسامی مدعوین به شرح زیر است:

  • روسا و سرپرستان سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانهای دارای پتانسیل های معدنی
  • معاونین امور معادن و صنایع معدنی سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانهای دارای پتانسیل های معدنی
  • روسا و کمیسیون معدن اتاق های بازرگانی استانهای دارای پتانسیل های معدنی
  • روسای خانه معدن استانهای دارای پتانسیل های معدنی
  • روسای سازمانهای نظام مهندسی معدن استانهای دارای پتانسیل های معدنی
  • روسای انجمن های سنگ استانهای دارای پتانسیل های معدنی