• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ ایران از تاریخ ۱۷ الی ۲۰ مهر ماه سال جاری در شهرستان محلات، شهر نیم ور برگزار می شود.

  این نمایشگاه به دلیل دارا بودن فضای باز و مناسب و کافی برای استقرار سنگ کوپ بهترین مکان برای عرضه و فروش این نوع سنگ است.

  این نمایشگاه ظرفیت این را دارد که هر ساله و به مناسب هر دوره از برگزاری حداقل بیست هزار تن سنگ کوپ را در خود جای دهد.

  در دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران که در سال گذشته برگزار شد طبق آمار حدودا ۸۵ درصد از سنگ های کوپ موجود در نمایشگاه توسط خریداران خارجی خریداری شد.

  همچنین هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران تضمین کرده است که تمامی سنگ های کوپ موجود در هر دوره از نمایشگاه را خریداری کند تا صاحبان سنگ های کوپ زحمت حمل دوباره بازگرداندن سنگ کوپ را متحمل نشوند.

  نمایشگاه بین المللی سنگ ایران بهترین فرصت برای معدندارانی است که تازه کار خود را شروع کرده اند و یا می خواهند معدن خود را به فروش برسانند.

  در نمایشگاه دهم سنگ ایران سه نفر از کسانی که می خواستند معدن خود را به فروش برسانند سنگ کوپ خود را در نمایشگاه عرضه کردند که بلافاصله پس از نمایشگاه موفق شدند معدن سنگ خود را بفروشند.