• مهرداد امرایی شهردار شهر نیم ور در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر نیم ور وظیفه بسیارسنگینی در مقابل نمایشگاه سنگ ایران دارد و همیشه و در همه حال تلاش می کند تا این وظیفه سنگین را به نحو احسن انجام دهد.

    وی افزود: بسیاری از مردم شهر نیم ور در صنعت سنگ مشغول به کار و فعالیت هستند و شهر نیم ور به نوعی پایتخت سنگ ایران محسوب می شود. این مساله وظیفه ما را در مقابل صنعت سنگ نیم ور و کشور دو چندان می کند و بار مسئولیت سنگینی را روی دوش ما می گذارد.

    وی تصریح کرد: بین مسئولین نمایشگاه سنگ ایران و مسئولین شهرداری و شورای شهرنیم ور وفاق و همدلی بسیار خوبی وجود دارد و این وفاق و همدلی هر سال بیشتر و بهتر از سال گذشته می شود. معدنکاران شهر نیم ور همیشه و درهمه حال تعامل بسیار خوبی با مسئولین شهرداری داشته اند.

    وی ادامه داد: یکی از مهمترین خصوصیات نمایشگاه سنگ ایران تخصصی بودن آن است. بدون شک این نمایشگاه یکی از تخصصی ترین نمایشگاه های کشور است و تمامی خصوصیاتی که یک نمایشگاه تخصصی باید داشته باشد را دارا است. با همت و تلاش صنعتگران سنگ محلات ونیم ورسایت اختصاصی برای این نمایشگاه تدارک دیده شده که این مساله در نوع خود بی نظیر است.

    وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به نوعی تجلی اراده و تلاش وهمت بخش خصوصی کشوراست چرا که سایت این نمایشگاه با همت و تلاش صنعتگران سنگ منطقه ساخته شده و دولت کمترین دخالت را در آن داشته است.

    وی تاکید کرد: ما به عنوان مسئول، بسترهای لازم برای ایجاد این وفاق و همدلی را فراهم کردیم اما کار اصلی توسط بخش خصوصی انجام شد. این مساله نشان دهنده توانایی های بی شمار بخش خصوصی برای اداره بسیاری از اموراست.