• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، احمد توکلی عضوهیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در گفتگویی که با «ماهنامه حجار» انجام داده برگزاری نمایشگاه را مهمترین عامل انتقال تجارب فعالان صنعت سنگ و آشنایی با دستاوردهای آنان دانست و اظهار داشت: کشور ما دارای منابع متنوع معدنی سنگ است و از این منظر نمایشگاه سنگ ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی  و امکانات زیربنایی توانایی نمایش بزرگترین دپوی سنگ خام کشور را دارا می باشد.

    وی درادامه گفت: به طورکلی موقعیت جغرافیایی منطقه نیم ور امکان حضور و نمایش ماشین آلات و محصولات معدنی از سراسر کشور را به آسانی فراهم می سازد و به همین دلیل محل مناسبی جهت تجمیع نمایشگاه سنگ می است. البته امکانات زیر ساختی بیشتری برای تحقق این هدف لازم است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

    عضوهیات مدیره نمایشگاه سنگ ایران برگزاری نمایشگاه در راستای دستیابی به اهداف رو به رشد و مورد قبول همگانی در صنعت سنگ را کاری بزرگ و مسئولیتی دشوار دانست و گفت: یکی از ابزارهای اساسی این کار ارتقاء سطح کمی و کیفی نمایشگاه از طریق دریافت نظرات و پیشنهادهای غرفه داران و بازدید کنندگان است.

    وی تصریح کرد: نمایشگاه سنگ ایران طی نه دوره برگزاری همواره به نظرات مردم و مسئولین توجه داشته و علیرغم تمامی کاستی های موجود دستاوردهای قابل توجهی نیز در راستای جلب نظر بازدید کنندگان و غرفه داران کسب کرده است.

    احمد توکلی درخاتمه گفت: برگزاری نمایشگاه یکی از عوامل توسعه بازاریابی است، نمایشگاه مکانی است که صنعتگران داخلی و خارجی در آن حضور پیدا می کنند و به همین علت نگاه تخصصی به نمایشگاه سنگ و بررسی شیوه های صحیح ارتقاء آن در بخش های گوناگون با توجه به تجربیات گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

    وی افزود: تداوم برگزاری نمایشگاه در سایه برنامه ریزی دراز مدت منجر به ایجاد همگرایی میان بخش های مختلف صنعت سنگ و ایجاد رونق اقتصادی خواهد شد.