• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، همگام با دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران مسابقه بین المللی عکس، کارتون، داستان کوتاه و خطاطی با موضع سنگ از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ الی ۱۳۹۶/۶/۳۱ برگزار شد. در این مسابقه ۲۳۹ هنرمند از سراسر دنیا ۴۰۰ اثر هنری خود را در معرض دید و قضاوت عموم مردم گذاشتند.

  در این دوره از مسابقه هنرمندانی از کشور های ایران، ترکیه، برزیل، چین، هند، هلند، ایتالیا، پرتقال، آمریکا، اسپانیا، کانادا، کنیا، اندونزی، مراکش، امارات، سنگال، انگلستان، آلمان، مصر، جمهوری آذربایجان، لهستان، ویتنام، اکراین، لبنان، فرانسه، عراق ، یونان، عمان، مکزیک، ارمنستان، سوئیس، استرالیا، پاکستان، روسیه، فلیپین، دانمارک، اتریش، نروژ و بلغارستان حضور داشتند.

  از آثار هنرمندان ۷۸۲۴۵ بار از طریق اینترنت و ۸۶۹۵۸۷ از طریق تلگرام بازدید شد. در مجموع ۳۹۹۲۲ نفر از مردم به این آثار رای دادند.

  ردیفنام و نام خانوادگیتعداد بازدیدتعداد آثارمجموع آراء
  ۱حمیدرضا مسیبی از تهران ۳۳۶۲۳۱
  ۲احسان چراغی ایرانشاهی از قم ۱۹۳۱۱۴
  ۳آزاده اشتری از زنجان ۱۰۰۶۱۱۳۴
  ۴عباس ناصری از بجنورد ۹۳۲۵۷۱
  ۵الیاس رشیدی نسب از بجنورد ۳۳۹۲۲۸
  ۶حسین پاکروان نوغابی از تهران ۳۹۶۲۳۱
  ۷محمد هادی قناعت پیشه از جهرم ۲۶۴۱۱۷
  ۸مهدی عزیزی از اراک ۵۱۲۳۴۴
  ۹مالک کهنسال ساروکلایی از رامسر ۱۰۲۲۳۳۴۴
  ۱۰ Gokhan Yavuze از ترکیه ۱۸۲۱۱۴
  ۱۱Cliff Koh‏ از چین ۲۰۷۱۱۴
  ۱۲ Donato Fiocchi از ایتالیا ۱۹۹۱۱۶
  ۱۳سیدحسین مهاجرانى از اراک ۴۶۶۱۲۹
  ۱۴ Joan از چین ۱۳۹۱۱۴
  ۱۵  Jose de Cabo از اسپانیا ۱۵۹۱۱۵
  ۱۶Antonio Ribeiro   از پرتقال ۱۸۴۱۱۵
  ۱۷ Adnan Demirel از ترکیه ۱۵۶۱۱۵
  ۱۸  Lorena Rubim de Escobar از برزیل ۱۳۸۱۱۴
  ۱۹  Giselle Talon از آمریکا ۱۳۹۱۱۳
  ۲۰  Plamen Zhekov از بلغارستان ۱۵۲۱۱۶
  ۲۱ Rehab Sakr‏ از مصر ۱۵۷۱۱۳
  ۲۲  tina chen از چین ۱۵۵۱۱۲
  ۲۳ Halil Gülcer‏ از ترکیه ۱۷۲۱۱۲
  ۲۴  Bruno Othoni از برزیل ۱۸۰۱۱۳
  ۲۵ GANESH VENKATASUBRAMANIAN از هند ۱۵۶۱۱۳
  ۲۶  SUNA ACAR از ترکیه ۲۱۵۱۱۳
  ۲۷ Jasmine A. Lomax از آمریکا ۲۰۸۱۱۴
  ۲۸ Alexandre Ferraz از آمریکا ۲۳۹۱۱۴
  ۲۹ Marc Murvai از کانادا ۱۲۸۱۱۴
  ۳۰Anthony‏ از برزیل ۱۰۷۱۱۴
  ۳۱ EDUARDO REY از برزیل ۱۴۳۱۱۱
  ۳۲Tiago Brunoro‏ از برزیل ۱۳۱۱۱۳
  ۳۳Henrique A Pena‏ از برزیل ۱۷۵۱۱۱
  ۳۴ Mehmet Akça از ترکیه ۱۵۶۱۱۰
  ۳۵ Blunck از برزیل ۱۲۸۱۹
  ۳۶حجت سعیدی نژاد از تهران ۲۲۶۱۱۱
  ۳۷فاطمه سورانی از قم ۱۹۹۱۹
  ۳۸حمید باقری از محلات ۱۷۶۱۱۰
  ۳۹رضا عبدالحسینی از محلات ۲۴۱۱۱۳
  ۴۰فرید محمدی چیانه از ارومیه ۶۵۱۵۲۱
  ۴۱ Anna souaz از ایتالیا ۱۹۹۱۹
  ۴۲ guarben math از دانمارک ۱۴۴۱۷
  ۴۳Wiliam Prophett‏ از آمریکا ۱۴۱۱۷
  ۴۴ Aurora Alexander از نروژ ۱۲۱۱۶
  ۴۵ Cecilia Jenkins از استرالیا ۱۱۵۱۵
  ۴۶Rajesh Kumawat  از هند ۱۴۲۱۵
  ۴۷ Baly cui از چین ۱۵۳۱۶
  ۴۸Jack Wang  از چین ۶۱۰۴۱۰
  ۴۹ Keate Spaanderman از اتریش ۱۸۵۱۶
  ۵۰ Steve Martin از انگلیس ۱۵۰۱۶
  ۵۱  Ella (Ella) Chow از چین ۱۴۵۱۶
  ۵۲ Eusebi Carles Pastor از اسپانیا ۱۴۰۱۷
  ۵۳Patrizia Trotta‏ از ایتالیا ۱۴۴۱۵
  ۵۴ Jan Happy Ankerstjerne از دانمارک ۱۵۷۱۴
  ۵۵Dave Dallafior‏ از آمریکا ۲۳۲۱۵
  ۵۶Muohanad Mansour‏ از امارات ۱۴۷۱۳
  ۵۷ سینا جعفرزاده از تهران ۴۷۳۱۵۳
  ۵۸ Janet Innes-Kirkwood از آمریکا ۱۹۷۱۴
  ۵۹ Irma Nadal از آمریکا ۱۵۰۱۳
  ۶۰ فاطمه حاج قاسمی از محلات ۹۱۷۱۳۷۵۵۱
  ۶۱ Frank T. Kryza از آمریکا ۲۲۱۱۳
  ۶۲ Yomi Wong از چین ۱۶۰۱۴
  ۶۳ Cristiana Brandi از ایتالیا ۱۷۳۱۳
  ۶۴ Travis Keith Miller از آمریکا ۱۸۰۱۳
  ۶۵ Наталья Гулуа از روسیه ۱۲۲۱۱
  ۶۶ Marco Duran از آمریکا ۱۲۶۱۱
  ۶۷ mara spirig‏ از فیلیپین ۲۳۲۱۱
  ۶۸Nuha‏ از مصر ۲۶۲۱۲
  ۶۹ Helena Filip از انگلیس ۲۶۳۱۳
  ۷۰Mika Sung‏ از چین ۱۳۶۱۱
  ۷۱ Lars Reschke از روسیه ۱۱۳۱۱
  ۷۲  Samer Bawadekji B.Sc از ترکیه ۱۱۱۱۱
  ۷۳ Giuseppe Carusi از ایتالیا ۱۵۵۱۲
  ۷۴ Steve Katopodis از استرالیا ۱۵۴۱۱
  ۷۵rodrigo‏ از برزیل ۱۲۰۱۲
  ۷۶ hayat (hasha) alishah از پاکستان ۱۸۵۱۱
  ۷۷Stefano Basso  از ایتالیا ۱۵۲۱۱
  ۷۸ Kevin Frankowski‏ از استرالیا ۱۳۷۱۱
  ۷۹ Joseph Coleman‏ از آمریکا ۱۴۶۱۱
  ۸۰ Jessica Joseph‏ از استرالیا ۱۵۰۱۱
  ۸۱Angelo Rossi‏ از دبی ۲۰۵۱۱
  ۸۲ Manuel Durand‏ از سوئیس ۲۰۶۱۱
  ۸۳ Muohanad Mansour از آمریکا ۱۰۳۱۱
  ۸۴ Gokce Gebologlu از آمریکا ۱۹۹۱۱
  ۸۵ Pedro Torres از کانادا ۱۸۶۱۱
  ۸۶ Sezgin Ozer از ترکیه ۱۰۷۱۱
  ۸۷Fernando Martín Cros‏ از اسپانیا ۱۶۹۱۱
  ۸۸ Renato Hott از کانادا ۱۶۶۱۱
  ۸۹ Ton Kalishoek از هلند ۱۵۳۱۱
  ۹۰ Mehmet Akça از ترکیه ۱۵۲۱۱
  ۹۱Ararat Vardanyan‏ از ارمنستان ۱۲۳۱۲
  ۹۲ Ana Paula FIGUEIREDO‏ از برزیل ۱۵۶۱۱
  ۹۳Leon Welch‏ از مکزیک ۱۲۹۱۱
  ۹۴ Le Hong Nguyen از ویتنام ۱۳۲۱۱
  ۹۵ Robert Caceffo‏ از آلمان ۱۴۰۱۱
  ۹۶ Lamiae GÜLTEKIN از ترکیه ۱۲۳۱۱
  ۹۷Luca Bagnara‏ از ایتالیا ۱۸۳۱۱
  ۹۸ John Harrison از آمریکا ۱۴۸۱۱
  ۹۹ Nick McFerron از آمریکا ۱۳۰۱۱
  ۱۰۰ Bill Ackerbauer از آمریکا ۱۷۳۱۱
  ۱۰۱  Jodie Zeng از چین ۱۷۰۱۱
  ۱۰۲ Edward Harris از آمریکا‏ ۱۳۲۱۱
  ۱۰۳ kitty zhou از چین ۱۴۶۱۱
  ۱۰۴ Marco Fasoli از ایتالیا ۱۴۹۱۲
  ۱۰۵ALEXANDER SARTORIO‏ از برزیل ۱۳۵۱۱
  ۱۰۶Baly cui  از چین ۱۲۹۱۲
  ۱۰۷Lucas (Pereira) Chaves‏ از برزیل ۱۴۰۱۱
  ۱۰۸ Burak Sevic‏ از آمریکا ۱۳۰۱۱
  ۱۰۹ Mostafa Ali از مصر ۱۲۷۱۱
  ۱۱۰ Metanet Gasimova از جمهوری آذربایجان ۱۰۱۱۱
  ۱۱۱ Kevin Liu از چین ۱۳۱۱۱
  ۱۱۲ Jony Peterson از برزیل ۱۵۳۱۱
  ۱۱۳Marius Nicusor‏ از اسپانیا ۱۳۷۱۱
  ۱۱۴incilay‏ از ترکیه ۱۴۸۱۱
  ۱۱۵ Hengry Wang‏ از چین ۱۲۰۱۱
  ۱۱۶  Mohsin Ikram از عمان ۱۰۱۱۱
  ۱۱۷ Dharamveer Singh از هند ۱۲۵۱۳
  ۱۱۸ Özdüzen از ترکیه ۱۳۵۱۱
  ۱۱۹Sandeep Singhvi‏ از هند ۱۳۸۱۱
  ۱۲۰ Carrie Schwab-Pomerantz از برزیل ۱۵۰۱۱
  ۱۲۱ Hawreluk‏ از آمریکا ۱۴۸۱۱
  ۱۲۲ Kostakis از یونان ۱۴۱۱۱
  ۱۲۳ John Stortz از آمریکا ۱۳۶۱۱
  ۱۲۴ Khalid AL SALIHI از عراق ۱۵۹۱۲
  ۱۲۵ Paula Badalamente ‏از برزیل ۱۳۵۱۱
  ۱۲۶Marco Duran‏ از آمریکا ۱۴۰۱۱
  ۱۲۷ Laurent‏ از فرانسه ۱۴۴۱۱
  ۱۲۸Presti‏ از برزیل ۱۳۱۱۱
  ۱۲۹Hannah Vo از ویتنام ۱۱۵۱۱
  ۱۳۰ Gianesini Monica‏ از ایتالیا ۱۲۳۱۲
  ۱۳۱ Alessandro Folghera‏ از ایتالیا ۱۴۹۱۱
  ۱۳۲ Ramon Llopart Ricart‏ از ایتالیا ۱۵۰۱۱
  ۱۳۳  Roland J Romanos از لبنان ۱۲۲۱۲
  ۱۳۴ Phil Varlese‏ از آمریکا ۱۲۹۱۱
  ۱۳۵Velázquez García  از اسپانیا ۱۳۰۱۱
  ۱۳۶ Yomi Wong از چین ۱۲۶۱۱
  ۱۳۷boyce‏ از انگلیس ۱۳۸۱۱
  ۱۳۸  DAVID WANG از چین ۱۲۱۱۱
  ۱۳۹ Alex Yang‏ از چین ۱۲۲۱۱
  ۱۴۰Kate Nguyen‏ از ویتنام ۱۳۱۱۱
  ۱۴۱ Matthew از انگلستان ۱۲۲۱۱
  ۱۴۲Julia Gasjuk‏ از اکراین ۱۲۵۱۲
  ۱۴۳ Runa Nasafii از اندونزی ۱۳۵۱۱
  ۱۴۴ Shahad Alasfour از کویت ۱۴۳۱۲
  ۱۴۵ Ensen Yan‏ از چین ۱۲۳۱۱
  ۱۴۶ Boris Ejsymont از ایتالیا ۱۳۸۱۲
  ۱۴۷ samer از ترکیه ۱۳۰۱۱
  ۱۴۸ Özlü از ترکیه ۱۵۹۱۲
  ۱۴۹ Khalid LIMOURAT از مراکش ۱۵۳۱۱
  ۱۵۰Tostes‏ از برزیل ۱۰۹۱۱
  ۱۵۱ponyo‏ از ویتنام ۹۹۱۱
  ۱۵۲Halil Gülcer‏ از ترکیه ۱۰۸۱۲
  ۱۵۳  Kay Huang از چین ۱۲۳۱۱
  ۱۵۴Santiago de Francisco‏ از ایتالیا ۱۴۰۱۲
  ۱۵۵Roberto Benini  از اسپانیا ۱۱۹۱۲
  ۱۵۶ Michelle از انگلیس ۹۰۱۱
  ۱۵۷Philip Daus‏ از آمریکا ۱۲۷۱۱
  ۱۵۸ Mohamed Hegazy‏ از مصر ۱۰۲۱۱
  ۱۵۹Cathy Yin  از چین ۱۲۳۱۱
  ۱۶۰ Alexandre Ferraz از آمریکا ۱۳۳۱۱
  ۱۶۱ Matthew English از انگلستان ۱۰۸۱۱
  ۱۶۲ Ella Chow از چین ۱۱۷۱۱
  ۱۶۳Montalvo Rochas‏ از اسپانیا ۱۱۸۱۱
  ۱۶۴Perlmutter‏ از انگلیس ۱۴۳۱۲
  ۱۶۵ Anechoum از مراکش ۱۵۸۱۱
  ۱۶۶Camille Harris‏ از آمریکا ۱۱۹۱۲
  ۱۶۷ Yomi Wong از چین ۱۰۶۱۲
  ۱۶۸Kishore Choudhury‏ از هند ۱۱۷۱۲
  ۱۶۹ Crisel Gendron‏ از آمریکا ۱۰۰۱۳
  ۱۷۰Sharon Lee‏ از چین ۱۱۰۱۲
  ۱۷۱Tomasz Szafarowicz از لهستان ۱۱۲۱۲
  ۱۷۲Firangiz Mammadova‏ از جمهوری آذربایجان ۱۱۴۱۱
  ۱۷۳ Thomas R. Rice از آمریکا ۹۵۱۱
  ۱۷۴Milad Abd El Malek‏ از مصر ۱۰۰۱۱
  ۱۷۵ aly salah از مصر ۱۲۷۱۲
  ۱۷۶مجتبی زنگارکی فراهانی ۱۱۶۱۴
  ۱۷۷Natalie Potter‏ از انگلستان ۱۶۴۱۱
  ۱۷۸Kilank‏ از آلمان ۱۰۴۱۱
  ۱۷۹ Elizabeth Sutton‏ از آمریکا ۹۷۱۲
  ۱۸۰ Adeline FERNANDES‏ از انگلستان ۱۱۲۱۲
  ۱۸۱Kimberly-Lynn Price‏ از آمریکا ۱۰۹۱۲
  ۱۸۲ Joel Pie William از سنگال ۱۱۹۱۱
  ۱۸۳ Lisa Liu از چین ۱۰۷۱۱
  ۱۸۴ Marlene Boulos از امارات متحده عربی ۷۷۱۱
  ۱۸۵ Enrico Passarini از ایتالیا ۶۱۱۲
  ۱۸۶Owen Lym‏ از چین ۶۹۱۱
  ۱۸۷  Yagnesh Shukla از هند ۷۷۱۱
  ۱۸۸Saul Avila‏ از آمریکا ۸۷۱۱
  ۱۸۹Fahd Anechoum‏ از مراکش ۹۰۱۱
  ۱۹۰ Habib .L.c M.A.P از اندونزی ۸۶۱۱
  ۱۹۱Pablo Crespo Pita‏ از اسپانیا ۷۴۱۱
  ۱۹۲Marcelo Tas  از برزیل ۸۹۱۱
  ۱۹۳ Jose Carreras از آمریکا ۶۸۱۱
  ۱۹۴ Tina Chen از چین ۷۴۱۱
  ۱۹۵ Deepak Bhudia از کنیا ۹۰۱۱
  ۱۹۶Mahesh Joshi  از هند ۷۸۱۱
  ۱۹۷ Ceyhun AÇIKSÖZ‏ از ترکیه ۸۵۱۱
  ۱۹۸ Otavio Coelho‏ از برزیل ۷۴۱۱
  ۱۹۹ Felipe Vantil Gonçalves از برزیل ۸۹۱۱
  ۲۰۰ Sacha Singh‏ از کانادا ۸۶۱۱
  ۲۰۱ Antonio Di Nunzio‏ از ایتالیا ۹۷۱۱
  ۲۰۲ Ella Chow از چین ۸۸۱۱
  ۲۰۳Tina Chen‏ از چین ۹۳۱۱
  ۲۰۴رضا اسدالهی از محلات ۱۱۳۱۳
  ۲۰۵ Mazen Lauar از برزیل ۷۵۱۱
  ۲۰۶ Liberatore Vanderson ازبرزیل ۷۱۱۱
  ۲۰۷ Jorge Sarzi‏ از برزیل ۹۷۱۱
  ۲۰۸Vito Porcelli   از ایتالیا ۷۸۱۱
  ۲۰۹ELsaid‏  از هند ۷۵۱۱
  ۲۱۰ Giovanni از ایتالیا ۸۰۱۱
  ۲۱۱  Mariano Nieto Romero از اسپانیا ۷۲۱۱
  ۲۱۲فرشاد خراسانی از محلات ۴۷۷۱۱۳۰
  ۲۱۳ Denis Phocas‏ از امریکا ۷۵۱۱
  ۲۱۴angel‏ از چین ۸۸۱۱
  ۲۱۵ tezbaşaran‏ از ترکیه ۸۷۱۱
  ۲۱۶ Portuguese Limestones از پرتقال ۷۶۱۱
  ۲۱۷گندم قدس از محلات ۱۲۳۱۵
  ۲۱۸سکینه رسولیان از لرستان ۹۷۴۲۲۹۰۸۴
  ۲۱۹سحر رحیمی از محلات ۱۱۹۷۲۷۸۳
  ۲۲۰ میثم یارمحمدی از محلات ۱۲۱۱۲
  ۲۲۱ آرزو جهانبانی از اصفهان ۱۴۰۱۳
  ۲۲۲ زهرا بهمنی از محلات ۲۴۲۲۱۶
  ۲۲۳علی شمس از محلات ۱۰۱۱۳
  ۲۲۴دانش پیل افکن از گیلان ۳۷۷۴۲۳۶۰۵
  ۲۲۵آیناز پقه از گرگان ۳۲۴۲۲۳۰۰۸
  ۲۲۶جنت امانی از مازندران ۲۷۶۷۲۲۵۶۷
  ۲۲۷Wilson chen  از چین ۸۲۱۱
  ۲۲۸Alex wang از چین ۶۷۱۱
  ۲۲۹  Lopz از ایتالیا ۷۶۱۱
  ۲۳۰Neils‏ از هلند ۷۴۱۱
  ۲۳۱ Manav Sarin از هند ۶۰۱۱
  ۲۳۲  Hardik Patel از هند ۶۲۲۲
  ۲۳۳Jason‏ از چین ۴۴۲۱
  ۲۳۴ Allystone Winna از چین ۴۲۱۱
  ۲۳۵Luiz Claudio Vitorazi   از برزیل ۴۷۲۱
  ۲۳۶ Cavit GÜNDÜZ از ترکیه ۶۰۱۱
  ۲۳۷حمیدرضا زاهدی از دلیجان ۸۱۸۱۸۳۲۱
  ۲۳۸کبری امیری وند ازعسلویه ۱۱۲۲۹۱۱۱۱۳۱
  ۲۳۹فریده جلالی از محلات ۹۶۱۱۳
  جمع بازدید اینترنتی۷۸۲۴۵جمع رای دهنده۳۹۹۲۲
  جمع بازدید تلگرامی۸۶۹۵۸۷