نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران محلات / نیم ور

هیئت اجرایی

هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران | محلات - نیم ور

هیئت اجرایی هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران
 • بهنام نیکفر

  مدیرعامل

  nikfar@iranstoneexpo.net

  غلامعلی دلاوری

  مدیر اداری

  امیرحسین حاجی آقایی

  معاون اجرایی

  hajiaghaei@iranstoneexpo.net

  فریبا خراسانی

  کتاب نمایشگاه

  fkhorasani@iranstoneexpo.net

  مریم محمدی

  امور بازدید کنندگان

  mohammadi@iranstoneexpo.net

  فاطمه سورانی

  امور بین الملل

  soorani@iranstoneexpo.net

  رضا محمدپور

  غرفه سازی

  mohamadpour@iranstoneexpo.net

 • محمد حلاجیان

  مدیر اجرایی

  halajian@iranstoneexpo.net

  اعظم خراسانی

  مدیر فروش

  akhorasani@iranstoneexpo.net

  فهیمه میرزایی

  مدیر مالی

  معصومه میرزاخانی

  دبیرخانه

  mirzakhani@iranstoneexpo.net

  مژگان حلاجیان

  امور غرفه داران

  mjhalajian@iranstoneexpo.net

  مهدیه کاوه ای

  امور اسکان

  فرزاد خراسانی

  کادر اجرایی