• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۴ مجمع عمومی شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ برگزار و اعضاء هیات مدیره جدید این شرکت با رای سهامداران مشخص شد.

  نتیجه رای گیری شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ برای تعیین هیات مدیره به شرح زیر است:

  1. حسین پورحسنی ۲۷۳ رای
  2. بهنام نیکفر ۲۷۱ رای
  3. احمد توکلی ۲۱۹ رای
  4. صدرا کربلایی ۱۹۸ رای
  5. عباس عرب ۱۸۱ رای
  6. غفار ابوطالبی ۱۸۰ رای
  7. رضا توکلی ۱۳۳ رای
  8. محمد شاهوردی ۱۳۲ رای
  9. محسن میرزایی ۱۲۲ رای
  10. محمد سید آبادی ۹۸ رای
  11. محمد رضا باقری ۹۰ رای
  12. مهدی صفری ۴۴ رای

  بازرس ها:

  1. سید محمد حسینی ۲۶۰ رای
  2. رضا براتعلی ۱۳۸ رای