• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، حسین پورحسنی رئیس هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در مصاحبه با «ماهنامه حجار» برگزاری نهمین دوره از نمایشگاه سنگ ایران با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت را آغاز دوران نوین نقش آفرینی صنعت سنگ در اقتصاد کلان دانست و اظهار داشت: نمایشگاه سنگ محلی است که شناسایی بدنه صنعت سنگ را به آسانی امکان پذیر می سازد زیرا دستیابی به شناخت صحیح از اجزاء بدنه صنعت سنگ ایران در کلیتی به نام نمایشگاه مفهوم پیدا می کند و از این نظر برگزاری و تجمیع نمایشگاه های سنگ کشور در محل دائمی نمایشگاه سنگ ایران بسیارحائز اهمیت است.

    وی در ادامه افزود: به منظور دستیابی به صنعت نمایشگاهی و درآمد زایی از این مسیر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صنعت سنگ ایران نیازمند ساختار نمایشگاهی منسجم است اما ابتدا لازم است فرهنگ تحول و تکامل در این بخش مورد توجه قرار گیرد و تمام اعضاء صنعت سنگ ایران هر کدام به عنوان عنصری موثر و متناسب با توانایی های خود در ارتقاء نمایشگاه، همیاری و همکاری داشته باشند.

    حسین پورحسنی در ادامه گفت: برای ایجاد یک حرکت جمعی به منظور تجمیع نمایشگاه های سنگ کشور که نتیجه آن به نفع تک تک اعضای صنعت سنگ باشد لازم است آسیب های موجود در بحث برگزاری نمایشگاه به دقت شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند چرا که هر حرکت اقتصادی بدون ایجاد بهره وری کافی محکوم به شکست خواهد بود. تجمیع نمایشگاه های سنگ کشور در منطقه نیم ور و حضور مسئولان بلند پایه اقتصادی در آن، انتظارات دو جانبه ای را میان مسئولان و بدنه صنعت سنگ ایران به وجود آورده است اما باید توجه داشت که لازمه دستیابی به خواسته های صنعتگران و مسئولان و رونق اقتصاد نمایشگاهی حل تناقض های موجود در بدنه صنعت سنگ کشوراست.

    وی ادامه داد: ما امسال شاهد حضور گسترده همکاران از بخش های مختلف صنعت سنگ در نمایشگاه نهم بودیم که دستاورد مطلوبی است زیرا مشارکت بیشتر تولید کننده ها در نمایشگاه موجب نقش آفرینی بیشتر آن در فروش و بازاریابی محصولات ارائه شده در داخل و خارج از کشور خواهد بود. برگزاری همایش ها و کنفرانس های تخصصی در حاشیه نمایشگاه از دیگر برنامه های نمایشگاه نهم در راستای آموزش نیروی انسانی در زمینه های مدیریتی، مطالعه در زمینه تاثیر تشکیل کنسرسیوم های صادراتی و مطالعه بازارهای هدف و ارائه آموزش های تخصصی در بخش فرآوری و استخراج سنگ بود. یکی از اهداف بلند مدت این نمایشگاه تاسیس مراکز علمی و پژوهشی در منطقه است.

    حسین پورحسنی در خاتمه گفت: حضور مهندس نعمت زاده در نمایشگاه نشاگر عزم جدی مسئولین در جهت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری است که معدن را جایگزینی مناسب برای نفت دانستند. هر چند تاکنون  تمامی بسترهای لازم در کشور در خصوص اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی فراهم نشده است اما پایه گذاری محل دائمی نمایشگاه سنگ به همت بخش خصوصی نشان دهنده توانایی صنعت سنگ ایران در عرصه اقتصاد کلان است.