• ندا حیدری مسئول بازرگانی صنایع سنگ دنا و شرکت صادراتی MSCO در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار کرد: صنایع سنگ دنا فعالیت خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرده و شرکت صادراتی MSCO هم حدودا یک سال است که شروع به فعالیت کرده و در این شرکت فقط کوپ صادر می کنیم.

    وی در ادامه گفت: بزرگترین مشکلی که در حوزه صادرات با آن مواجه شده ایم مسئله کشتیرانی است. کشتی تقریبا نیست، تاریخ هایی که برای حمل بار به ما اعلام می کنند بسیار دیر است و در برخی موارد هم اصلا تاریخ دقیقی را اعلام نمی کنند. دو سال قبل شرایط برای صادرات بسیار مهیا بود و اینگونه مشکلات اصلا وجود نداشت.

    وی تصریح کرد: حضور در نمایشگاه های بین المللی باعث آشنایی تجار کشورهای دیگر با انواع و اقسام سنگ های ایرانی می شود و بسترهای لازم برای افزایش صادرات را فراهم می کند. نکته ای که در این بین وجود دارد این است که باید این حضور، مداوم و مستمر و پی در پی باشد تا بتوان نتیجه دلخواه را از آن گرفت.

    حیدری گفت: نوسانات قیمت ارز، وضع قوانین جدید و وجود برخی مالیات ها باعث شده تا تجار بین المللی خیلی سخت به ما اعتماد کنند. تجار بین المللی وقتی با این مشکلات مواجه می شوند معمولا سراغ کشوری می روند که این مشکلات را نداشته باشد.

    وی خاطرنشان کرد: بزرگترین ضعف صنعت سنگ ایران فراوری است. به دلیل وجود برخی دستگاه های فرسوده، سنگ های فراوری شده ما در برخی موارد بسیار ضعیف تر از تولیدات کشورهای دیگر است. در بسیاری از موارد تجار بین المللی، صنعت سنگ ایران را فقط با سنگ های کوپ آن می شناسند و کمتر سراغ سنگ های فراوری شده را می گیرند.