• بهنام نیکفر مدیرعامل نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهارداشت: چندی قبل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای شریعتمداری به همراه استاندار محترم و جناب آقای حاجی پور و هیات همراه ضمن بازدید از نمایشگاه سنگ ایران اعلام کردند که در افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران حضور خواهند داشت در همین راستا برنامه ریزیهای دقیق و منسجمی صورت گرفته تا نمایشگاه یازدهم به بهترین شکل ممکن انجام شود.

  وی افزود: تبلیغات بین المللی برای نمایشگاه یازدهم از سه ماه قبل آغاز شده و مسئولین نمایشگاه با حضور در نمایشگاه های بین المللی مختلف اقدام به معرفی و شناساندن نمایشگاه بین المللی سنگ ایران کرده اند. در نمایشگاه شیامن چین و ازمیرترکیه که از مهمترین نمایشگاه های موجود است معرفی نمایشگاه به بهترین شکل ممکن صورت گرفت.

  وی تصریح کرد: همچنین تبلیغات نمایشگاه سنگ ایران ازهم اکنون در مجلات معتبر صنعت سنگ دنیا مانند مجلات صنعت سنگ ایتالیا، ترکیه، چین و هند درج خواهد شد.

  وی ادامه داد: برنامه ریزی برای تبلیغات نمایشگاه درسطح کشور به گونه ای است که تقریبا درتمامی استانهای سنگی کشور تبلیغات وسیع و گسترده خواهیم داشت. تبلیغات برای نمایشگاه یازدهم چند برابرسالهای گذشته خواهد بود و ازتمامی ظرفیت های تبلیغی در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

  نیکفر تصریح کرد: برای حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه های داخلی و بین المللی تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده و سعی ما براین است که دراین زمینه حضور حداکثری خبرنگاران را داشته باشیم. با همکاری فرماندار محترم شهرستان محلات و نماینده محترم سعی خواهیم کرد تا دوستان صدا و سیما به شکل گسترده ای در نمایشگاه سنگ ایران حضور داشته باشند.

  وی خاطرنشان کرد: برای تبلیغات در خیابان های ورودی نمایشگاه و خیابانهای منتهی به آن نیز برنامه ای متفاوت خواهیم داشت.

  وی یادآورشد: طبق روال سالهای گذشته مسابقه بین المللی داستان کوتاه، کارتون، عکس و خطاطی با موضوع سنگ در حال برگزاری است وتاکنون از سی کشور دنیا آثار بسیار ارزشمندی به این مسابقه ارسال شده و همچنین آثار بسیارارزشمندی از هنرمندان ایرانی در این مسابقه حضور دارند و به رقابت می پردازند.